Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kopā nākotnes mežam – 2014.

2014. gada maijā tika apstiprināts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekts “Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā”, kas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2014. gadā. Aglonas novada dome projektā piedalās kā partneris, kopā projektā ir iesaistīti 48 partneri (Aizputes novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Balvu novads, Burtnieku novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Dobeles novads, Gulbenes novads, Jēkabpils, Jēkabpils novads, Jelgavas novads, Jūrmala, Kārsavas novads, Līvānu novads, Naukšēnu novads, Ogres un Ikšķiles novadi, Ogres novads, Pārgaujas novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Saldus novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads u.c.)
Projekta realizēšanas termiņš ir no 26.05.2014. līdz 15.09.2014., to 400,00 eiro apmērā finansē – Meža attīstības fonds.
Turpinot 2013. gadā iesāktos Aglonas novada sakopšanas darbus, apzaļumojot un labiekārtojot sabiedriskās teritorijas, šogad tiks sakārtota Aglonas novada tūrisma informācijas centra teritorija un radīta estētiski pievilcīga un sakopta vide gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Projekta galvenās aktivitātes ir stādu iegāde, teritorijas sakopšana un labiekārtošana, publikāciju ievietošana Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv un Aglonas novada informatīvajā izdevumā “Aglonas novada vēstis”.
Projekta aktivitāšu realizēšanā tiks iesaistīti pašvaldības darbinieki un vietējie jaunieši.
Rezultātā tiks sakārtota un labiekārtota Aglonas novada tūrisma informācijas centra teritorija.
Meža dienu 2014 devīze: „Kopā nākotnes mežam!”

Informāciju sagatavoja:
Aglonas novada domes projektu vadītāja
A. Podskočija