Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Koris “Assumpta” atgriežas no Kauņas ar zelta diplomu

Saturs atjaunots: 11.03.2014.

    Laikā no 20 -  23. februārim Kauņā notika IV garīgās mūzikas koru  festivāls „Kaunas Musica Religiosa”, kurā piedalījās Aglonas bazilikas Aglonas novada jauktais koris „Assumpta”.
Festivāla pirmajā dienā 20. februārī notika atklāšanas pasākums.
21. februārī – koru konkurss. Tajā piedalījās koris „Assumpta”. Konkursā kori piedalījās dažādās grupās: bija bērnu kori, bērnu ansambļi, jauktie kori. Koris „Assumpta” piedalījās īpašā kategorijā, kur izpildīja gregoriskos dziedājumus. Neskatoties uz to, ka kori bija atšķirīgi gan pēc vecuma, gan pēc skaita,žūrija korus vērtēja neatkarīgi pēc vienotiem vērtēšanas kritērijiem 100 punktu sistēmā  - par dziedāšanas tehniku, intonāciju un ritmu, izpildījumu un dramaturģiju.
Šīs pašas dienas vakarā bija jauno izpildītāju koncerts. Pēc tā arī uzreiz nosaukti trīs labākie kori, kuri tika aicināti piedalīties konkursa finālā „Grand Prix”. Tika izvirzīti  – bērnu koris „Likova” no Maskavas,  bērnu ansamblis „April” no Gatčinas un arī koris „Assumpta”. Aglonas koristi vārda tiešā nozīmē bija šokā izdzirdot šo ziņu. Agloniešiem mērķis šajā konkursā bija labi sevi parādīt, bet nevienam pat sapņos nebija dziedāt konkursa finālā. Līdz ar to Aglonas kora „Assumpta” plāni nākamajai dienai tika mainīti, tika atcelta ekskursija un organizēts mēģinājums.
Sestdien, 22. februārī  notika konkurss „Grand prix” un koru apbalvošana. Satraukums bija liels. Pēc „Grand Prix” konkursa pat žūrijai trūka vārdu, lai komentētu dzirdēto – žūrijas priekšsēdētājs  Rihards Dubra teica, ka „kori vienas dienas laikā ir ļoti izauguši.  Notiek brīnumi, ja tiek dots skaidrs mērķis un ļoti maz laika.”  Slavēja un izteica sajūsmu par Aglonas kora sieviešu balsu grupas dziedājumu (konkursa programma bija atsevišķi dziedājumi tikai sieviešu balsīm).Balvu „Grand Prix” saņēma bērnu koris no Maskavas.  Koris „Assumpta” ieguva augstāko punktu skaitu 90.3 un zelta diplomu, kā arī balvu par labāko interpretāciju.
Pēcpusdienā koris „Assumpta” festivāla ietvaros dziedāja dievkalpojumu Kauņas sv. Franciska Ksavera jezuītu baznīcā. Tur pat pēc dievkalpojuma notika arī koru koncerts.
Svētdien,  23. februāri festivāla noslēgumā bija vairāki dievkalpojumi.
Kora „Assumpta” dziedātāji atzina, ka dalība šajā konkursā radīja savādākas sajūtas nekā tas ir ik gadu koru skates. Šajā konkursā atmosfēra bija patīkama, ne tik saspringta. Te viens otram nav pazīstami ne žūrija, ne kori. Nav iepriekš „uzlikti rāmji” – uz ko katrs no kolektīviem ir spējīgs. Taču ikgadējās skatēs ir savādāk – žūrija pazīst korus, ir radušies priekštati, ko no kura kora varētu sagaidīt. Tas nerada īpaši patīkamas sajūtas. Bet dziedātāju un diriģentu atbildība, kāpjot uz skatuves, nemainās ne reģionālajās skatē, koru karos, starptautiskā konkursā, ne koncertā.
Aglonas novada Aglonas bazilikas jauktais koris „Assumpta” festivālā pavadīja tikai 2 dienas.Kori pavadīja pr. Antons, kas bija labs garīgais atbalsts un lielisks iedvesmotājs satraukuma pilnajos brīžos.Neskatoties uz lielo nogurumu koristi atpakaļceļā gandrīz līdz pašai Latvijas robežai prieka pilni dziedāja dziesmas.
Gan koris, gan diriģente ir gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem un gūto starptautisko konkursu pieredzi.  Koristiem parādījās cīnītāju gars, vēlēšanas tiekties uz citiem, augstākiem mērķiem.
Prieks, ka kārtējo reizi Aglonas vārds pasaulē izskanēja godam!
Pateicamies par atbalstu Aglonas novada domei, Aglonas bazilikas draudzei un prāvestam Daumantam Abrickim.

Foto un raksts:  Ieva Lazdāne, Inga Dzalba