Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Koris ASSUMPTA uzsācis IV sezonu

28. septembrī Aglonas novada bazilikas jauktais koris ASSUMPTA atklājis savu jauno un ne mazāk skanīgo dziedāšanas sezonu.

Turpinot kora tradīcijas, savu pirmo tikšanās reizi sākām ar izbraukumu – dziedājām Līvānu baznīcā pie kora krusttēva, priestera Jura Zarāna.

Pie Līvānu baznīcas ar kora krusttēvu.

Līvānu baznīcā, dziedot Sv. Misē.

Šogad korī uzņemti 7 jauni kora dziedātāji. Pirmā tikšanās reize viņiem ir svinīga un reizē arī jautra uzņemšana korī ar nopietnākiem un ne tik nopietniem pārbaudījumiem.

Ar jaunajiem dziedātājiem Līvānu baznīcā.

Kora III sezona bija daudz skaistiem, brīnišķīgiem un neaizmirstamiem notikumiem pilna. Tie bija tādi mirkļi, kurus nevar ne sataustīt, ne saredzēt. Tās ir sajūtas… Kaut kas mūsu starpā. Mūsu – kora dziedātāju, mūsu – koristu un klausītāju, mūsu – koristu un atbalstītāju.
Fotogrāfijas tā ir tikai tāda liecība…Kaut gan patīkama atgriešanās sajūtās… Tāpēc sniegsim nelielu ieskatu kora III sezonas darbiņos un notikumos.

Septembrī – Sv.Mise Sv.Ercenģeļa Miķeļa baznīcā Līvānos (sezonas atklāšana), kur korī tika mīļi uzņemtas 4 jaukas dziedātājas…

Oktobrī – koncerts Daugavpilī – Ceļā uz Dziesmu svētkiem.

Novembrī – LR Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts, Aglonas ģerboņa iesvētīšana.

Decembrī – Labdarības koncerts Ziemassvētku noskaņās Aglonā.
Februārī – Aglonas novada koru dienā.

Aprīlī – Koru skate Daugavpilī (20. labākais koris Latvijā no 240 koriem).
YouTube
Maijā – ieskandinot vasaru, dziedam Muzeju nakts Preiļu muižas kapelā.
Jūnijā – Koru kari Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā. ( Esam 18. labākais koris Latvijā).

Jūlijā – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki.
Svētki tika atklāti dziedot Ekumēniskajā Dievkalpojumā Doma baznīcā.

Dievkalpojumā dziedājām kopā ar dziedātājiem no Rīgas Doma, Liepājas draudzes, Sv. Jāņa draudzes, Lutera draudzes, Jēzus draudzes, Rīgas Kristus Karaļa draudzes, Mateja baznīcas un Baptistu Draudžu savienības.

http://www.aglona.lv/aktualitates/aglonas-bazilikas-koris-ieskandinas-dziesmu-un-deju-svetkus/


Meklējot ēnu, Mežaparka estrādē – jā, saldējums tajā karstumā bija īpaši gards!

Gatavošanās svētku gājienam.

Gaidot gājienu.

Īsi pirms noslēguma koncerta Mežaparka estrādē – ar sajūtu, ka viss iespējamais un neiespējamais ir padarīts: ilgstošie mēģinājumi, koru skate, satraucošie koru kari, dažādi koncerti, kora karoga gatavošana, tērpu gludināšana, ziedu meklēšana, utt. – un tagad atliek tikai gavilēt!

Noslēguma koncertā – Lai top!

Svētku noslēgumā – sadziedāšanās un dejošana līdz rīta gaismai!

Un tagad jāsteidzas pretī jauniem izaicinājumiem!

Par kora I sezonu – lasīt

Pateicamies visiem mūsu atbalstītājiem un klausītajiem!

Uz drīzu tikšanos dziesmā!

Inta Mežiniece, Inga Dzalba

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv