Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Koru konkursa Zelta diploms atceļojis uz Aglonu

11. un 12. martā Latvijas Mūzikas akadēmijā notika IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss  ”Lai skan!”. Tas bija veltīts Jēkaba Graubiņa 130. jubilejas gadadienai.

Lai godinātu dižā komponista piemiņu, katrs kora kolektīvs izpildīja vismaz vienu Jēkaba Graubiņa dziesmu a cappella. Konkursu vērtēja tādi mūzikas lielmeistari kā Māris Sirmais, Jānis Erenštreits, Arvīds Platpers, Jānis Ozols. Konkursā piedalījās 1627 dziedātāji, 54 kolektīvi deviņās kategorijās (vokālie ansambļi un kori ar dažādu vecumu dziedātājiem).
Aglonas bazilikas Kora skolas 4.- 9.klašu koris, ar kuru strādā skolotājas Juta Kondavniece un Irēna Ļeonova, piedalījās Kb2 kategorijā (14 kori vecumā līdz 16 gadiem). Bija jāizpilda trīs dziesmas. Mūsu kora izvēlētā programmā bija iekļauts: latviešu tautas dziesmu Jēkaba Graubiņa apdarē  ”Pieci gadi ganos gāju”,  Anitas Kārkliņas dziesma “Mazajai princesei”,  spiričuels  (garīgs dziedājums) Volfganga Neninga apdarē  ”Ridethe Chariot”.
Koris guva augstu novērtējumu – tika piešķirts Zelta diploms Kb2 kategorijā. Komisijas loceklis, slavenais diriģents Māris Sirmais,  pasniedzot diplomu teica, ka  Aglona var lepoties ne tikai ar baziliku, bet arī ar ļoti labu kori.
Prieks, ka skolotāju Jutas un Irēnas ieguldītais rūpīgais darbs devis tik izcilu rezultātu – mūsu dziedoņi, sacenšoties ar daudzu Latvijas lielo pilsētu mūzikas skolu koriem, ir pratuši tos “pārdziedāt”. Prieks par skolotājas, mūsu skolas absolventes Jutas, tik veiksmīgu debiju!
Liels paldies skolotājām, visiem dziedātājiem, audzēkņu vecākiem un visiem, visiem, kas ar labām domām un labiem darbiem palīdz darboties Aglonas bazilikas Kora skolai. Foto: Ināra Daukšte.

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv