Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas un darba laiks

2021. gada 5. jūnijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 5. jūnijā no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji varēs izmantot iespēju nobalsot iepriekš:

- pirmdien, 31. maijā, no pulksten 16.00 līdz 20.00;

- ceturtdien, 3. jūnijā, no pulksten 9.00 līdz 16.00;

- piektdien, 4. jūnijā, no pulksten 13.00 līdz 20.00.

Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas:

Nr. 518. Krāslavas novada domē – Rīgas ielā 51, Krāslavā;
Nr. 519. Krāslavas Valsts ģimnāzijā – Raiņa ielā 25, Krāslavā;
Nr. 520. Varavīksnes vidusskolā – N. Rancāna ielā 4, Krāslavā;
Nr. 521. Pagasta pārvaldē – „Veselība”, Ezerkalnā, Krāslavas pag.;
Nr. 522. Dagdas Kultūras centrā – Alejas ielā 29, Dagdā;
Nr. 523. Andrupenes Tautas namā – Ezernieku ielā 1, Andrupenē; Andrupenes pag.
Nr. 524. Andzeļu pagasta pārvaldē – “Ausekļi”, Andzeļos, Andzeļu pag.;
Nr. 525. Asūnes Tautas namā – Skolas ielā 19, Asūnē, Asūnes pag.;
Nr. 526. Pagasta pārvaldē – Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pag.;
Nr. 527. Bērziņu Tautas namā – Bērzu ielā 2, Porečje, Bērziņu pag.;
Nr. 529. Ezernieku Saietu namā –“Saietu nams”, Ezerniekos, Ezernieku pag.;
Nr. 530. Pagasta pārvaldē – Ezera ielā 21, Grāveros, Grāveru pag.;
Nr. 531. Pagasta pārvaldē – Pasta ielā 2, Indrā, Indras pag.;
Nr. 532. Tautas namā – Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pag.;
Nr. 533. Pagasta pārvaldē – „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pag.;
Nr. 534. Pagasta pārvaldē – Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pag.;
Nr. 535. Tautas namā – Ilzas ielā 19, Priežmalē, Kastuļinas pag.;
Nr. 536. Pagasta pārvaldē – Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pag.;
Nr. 537. Konstantinovas Tautas namā – Saules ielā 9, Konstantinovā, Konstantinovas pag.;
Nr. 538. Ķepovas Saietu namā – “Pagastmāja”, Neikšānos, Ķepovas pag.;
Nr. 539. Saietu namā – “Jaunība”, Piedrujā, Piedrujas pag.;
Nr. 540. Tautas namā – Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pag.;
Nr. 541. Pagasta pārvaldē – Miera ielā 13, Skaistā, Skaistas pag.;
Nr. 542. Svariņu Tautas namā – Skolas ielā 13, Svarincos, Svariņu pag.;
Nr. 543. Šķaunes Tautas namā – “Tautas nams”, Šķaunē, Šķaunes pag.;
Nr. 544. Tautas namā – Daugavpils ielā 7, Šķeltova, Šķeltovas pag.;
Nr. 545. Kultūras namā – Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pag.

 Vairāk informācijas par Pašvaldību vēlēšanām –   www.cvk.lv

Informāciju iesniedza: Krāslavas novada vēlēšanu komisija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv