Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Krāslavas slimokase pārtrauks sniegt pakalpojumus

Atbilstoši  Publisko aģentūru likuma 17.panta pirmajai daļai, pašvaldības aģentūra ir tiesīga sniegt pakalpojumus tikai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz augstāk minēto Krāslavas novada pašvaldība informē, ka ar 2013.gada 1.janvāri Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Krāslavas Slimokase” pārtrauks sniegt Aglonas novada iedzīvotājiem valsts veselības pakalpojumu minimumā ietilpstošās ārstnieciskās palīdzības pacienta iemaksas daļas (pacienta iemaksa) nodrošināšanas un sniegto medicīnisko pakalpojumu apmaksas pakalpojumus. slimokase_pdf