Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kultūras pasākumi Aglonas novadā

Cerību un sapņu pilni esam ceļā uz gada sirsnīgākajiem un brīnišķīgākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Svinēsim tos arī kopīgos sarīkojumos.

Aglonas KC

25.12.plkst.10:30 – Ziemassvētku  pasākums bērniem

26.12.plkst.18:00 Labdarības  pasākums “Atver sirdi un dvēseli”

30.12. plkst.20:00  – Rēzeknes  novada  Rogovkas amatierteātris  ar Vecgada izrādi “Kas ūtram navieļej, tam pošam natiks”

plkst.22:00 – Masku balle – karnevāls. Spēlē grupa  Patrioti.LG  IEEJA: Ls 2

 

Šķeltovas TN

25.12. plkst. 20:00 – Ziemassvētku pasākums

28.12. plkst. 11:00 – “Brīnumu maisiņš”     pasākums  bērniem

 

Grāveru TN

20.12. plkst.10:00 – Pasākums bērniem

25.12. plkst. 21:00 – Ziemassvētku diskotēka. Ieeja Ls 0.50

30.12. plkst. 20:00 – Jaungada  atpūtas vakars

Kastuļinas TN

25.12. plkst.21.00 – Ziemassvētku  diskotēka

27.12.plkst.12.00  – Eglīte  bērniem
29.12.plkst. 22.00  – Jaungada karnevāls

 

Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai, laiki un plānotie pasākumi var mainīties!

Ja rodas jautājumi, zvaniet:

Aglonas KC – 29294465

Grāveru TN – 26320609

Šķeltovas TN – 29368945

Kastuļinas TN – 28397039