Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kultūras pasākumu 2014.gada kalendārs

Aglonas novada kultūras iestādes 2014.gadā piedāvās šādus pasākumus:

Pasākumi Aglonas novadā
2014.gads

JANVĀRIS

Aglonas KC – 17.01. Konfekšu ballīte tīņiem
Aglonas KC – 24. 01. Teātra izrāde

Grāveru TN – 27.01. Kristīšanas pasākums kopā ar pareizticīgajiem
Šķeltovas TN – 20.01- 07.02. Rokdarbu izstāde „Ne tikai no vecmāmiņas
pūralādes”

FEBRUĀRIS

Aglonas KC – 14.02. Valentīndienas groziņballe
Aglonas KC – 22.02. Pasākums bērniem

Kastuļinas TN – 15.02. Valentīndienas pasākums
Grāveru TN – 14.02. Valentīndienas pasākums
Šķeltovas TN – Zemledus makšķerēšanas sacensības

MARTS

Aglonas KC – 08.03. Sieviešu dienai veltīts koncerts “Veltījums sievietei”
Aglonas KC – 29.03. Koru diena Aglonā

Kastuļinas TN – Meteņi
Kastuļinas TN – 08.03. „Jums sievietes”
Kastuļinas TN – Sporta sacensības (teniss, šaušana)
Grāveru TN – 08.03. Koncerts „ Ak, kāda sieviete!”
Grāveru TN – 31.03 Lieldienu svinības ( visu konfesiju – katoļu,
vecticībnieku, pareizticīgo garīgais koncerts)
Šķeltovas TN – 07.03. Pasākums „Tiem, kam pāri 40”, Sieviešu diena

APRĪLIS

Aglonas KC – 20.04. Lieldieniņas nāk-pasākums bērniem
Aglonas KC – 20.04. Lieldienu balle
Aglonas KC – 26.04. “Gorsys zupys bļūda” FK Olūteņš
Aglonas KC – 30.04. Bērnu kolektīvu koncerts “ Pavasara zumm….”
Kastuļinas TN – 20.04. Lieldienas nāk…
Grāveru TN – 20. 04. Pensionāru balle „Lai sirdī dzīvo jaunība…”
Škeltovas TN – 21.04. Lieldienu pasākums „Šūpolēs šūpojoties…”

MAIJS

Aglonas KC – 04.05. “Mēs -Aglonas novadam”- Aglonas novada
pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts
Aglonas KC – 04.05. Novadnieku balle
Aglonas KC – 11.05. Mātes dienai veltīts koncerts
Aglonas KC – 18. 05. “Dziedi vēl” vokālo ansambļu sadziedāšanās
Aglonas KC – 24.05. Senioru pēcpusdiena

Kastuļinas TN – 09.05. Mātes diena
Kastuļinas TN – 17.05. Ģimenes svētki
Grāveru TN – 04. 05. Mātes diena (godināsim daudzbērnu un audžuģimenes)
Grāveru TN – 25.05. Estrādes sezonas atklāšana
Deju kolektīvam piešķirsim nosaukumu-Li-Dejas, aicināsim
kolektīvus – savus draugus no citiem pagastie , novadiem.
Šķeltovas TN – 09.05. Māmiņu dienai veltīts koncerts.
Šķeltovas TN – 30.05. Svētki bērniem „Pasaku varoņi”

JŪNIJS

Aglonas novads – 1.06. Novada svētki bērniem
Aglonas KC – 07.06. Estrādes atklāšana
Aglonas KC – 23.06. Līgo balle (ESTRĀDĒ)
Aglonas KC – 28.06. Mazie dziesmu svētki Aglonas novadā

Kastuļinas TN – 14.06. Spiningošana sacensības
Kastuļinas TN – 23.06. Līgo un Jāņu diena
Grāveru TN – 01.06. Bērnības svētki, koncerts estrādē. Aicināsim bērnu kolektīvus
no citiem pagastiem , novadām kā pieredzes apmaiņā + klauni
Grāveru TN – 23.06. “Līgosim kopā!”, koncerts estrādē – sieru degustācija no
vietējām saimniecībām, Jāņu un Līgu apsveikšana
Šķeltovas TN – 17.06. Pludmales atklāšana(sporta svētki)
Šķeltovas TN – 22.06. Līgo svētku koncerts „Zāļu burvībā”

JŪLIJS

Aglonas KC – 12.07. Bērnības svētki
Aglonas estrādē – 18.07. Balle jauniešiem

Kastuļinas TN – 18.07. Futbola sacensības
Grāveru TN – 20.07 Jaunības svētki ( koncerts estrādē) estrādē-pilngadnieku
godināšana
Šķeltovas TN – 12.07. Svētki jauniešiem „Saules gaismas staros”

AUGUSTS

Aglonas estrādē – 2.08. Aglonas novada svētki
Jauniešu koncertuzvedums (zaļumballe)
Aglonas estrādē – 23.08.“Ar veļiku pa Aglonu”
Aglonas KC – 30.08. Estrādes sezonas noslēguma pasākums

Kastuļinas TN – 23.08. Pilngadības svētki
Grāveru TN – 20.08. Sporta diena“Atvadas vasarai”- koncerts estrādē
Šķeltovas TN – 23.08. Neptūna svētki – sporta un atpūtas pasākums

SEPTEMBRIS

Aglonas KC – 14.09. “Aglonas novada supertētis”
Kastuļinas TN – 05.09. Pensionāru vakars
Kastuļinas TN – Ziedu izstāde ’’Visi ziedi vienā pušķī’’
Kastuļinas TN – 12.09.Tēva diena
Grāveru TN – 01.09. Zinības diena (koncerts, diskotēka jauniešiem)
Grāveru TN – 17.09. Puķu izstāde „Rudens puķu dārzos”
Šķeltovas TN – Jā nedēļa. Rudens velšu izstāde „…un atmirdz zaros saules rieta
liesmas…”

OKTOBRIS

Aglonas KC – 04.10. – Novada Skolotāju diena (svinīgs koncerts, balle)
Aglonas KC – 01.10. – Starptautiskā veco ļaužu diena- koncerts
Aglonas KC – 08. 10. – Zemnieku un uzņēmēju balle

Kastuļinas TN -25. 10. Novada pašdarbības kolektīvu koncerts.
Grāveru TN – 05.10 Miķeļdiena Grāveru pagastā tirdziņš kopā ar skolu
Grāveru TN – 04.10 Skoltāju diena + koncerts ar skolniekiem
Grāveru TN – 11.10. sezonas noslegšana Grāveru estrādē
Šķeltovas TN – 18.10. „Zvonņicas”draugu koncerts, balle

NOVEMBRIS

Aglonas KC – 18.11. Svinīgais sarīkojums, veltīts LR Proklamēšanas dienai
Aglonas KC – 11.11. Lāčplēša diena (lāpu gājiens)
Aglonas KC – 28.11. Novada sportistu balle

Kastuļinas TN – 07.11. Lāčplēša diena
Kastuļinas TN – 17.11. Zemnieku balle, svinīgais sarīkojums, veltīts LR Proklamēšanas dienai
Grāveru TN – 18.11. Svinīgas sarīkojums, veltīts LR Proklamēšanas diena. Visaktīvāko iedzīvotājus sumināšana
Šķeltovas TN – 16.11. LR proklamēšanas 96. gadadienai veltīts koncerts

DECEMBRIS

Aglonas KC – 20.12. Ziemassvētku pasākums bērniem
Aglonas KC – 26.12. Ziemassvētku labdarības koncerts
- 26.12. Ziemassvētku balle
Kastuļinas TN -25.12. Z iemassvētku balle
- 27.12. Svētku eglīte bērniem
- 28.12. Jaungada karnevāls
Grāveru TN -26.-31.12. Ziemassvētku sarīkojumi ( Bērnu eglīte un pusaudžu
ziemassvētku atpūtas vakars)
Šķeltovas TN -26.12. Ziemassvētku pasākums „Sniegpārslu virpulī”
- 28.12. Eglīte bērniem „Rūķi nāk ciemoties”

*PASĀKUMU PLĀNĀ IESPĒJAMAS IZMAIŅAS – LŪDZAM SEKOT AFIŠĀM UN INFORMĀCIJAI MĀJAS LAPAS SADAĻĀ „KULTŪRA”

UZ TIKŠANOS SVĒTKU LAIKĀ!

Aglonas kultūras centrs

Pasākumus sakopoja Aglonas KC vadītāja D. Staškeviča