Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kundzinišku sādžas ceļmalas krusta iesvētīšanas 30 gadu jubilejas pasākums

Krusts ceļmalā un ar to saistītās aktivitātes ir viena no senākajām un skaistākajām tradīcijām Latgalē. Pie ciemu krustiem pulcējās apkārtējie ļaudis uz dievkalpojumu. Šeit tika skaitītas lūgšanas un dziedātas garīgās dziesmas. Kundzinišku sādžā arī tika uzstādīts ceļmalas krusts, ideja nāca no vietējās iedzīvotājas Broņislavas Sprūģes ģimenes.  Pirms 30 gadiem krustu iesvētīja dekāns Andrejs Aglonietis un dekāns Pēteris Onckulis.


Par godu šim notikumam 19. septembrī tika rīkots svinīgs pasākums. Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis ievadīja svinīgo daļu ar kopēju lūgšanu. Uzrunas teica viesi – Andrejs Aglonietis, Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas priesteris,  kurš kavējās bērnības atmiņās, ka maija mēnesī apkārtnē dzirdēja skanam lūgšanu dziesmas pie ceļmalu krustiem. Andrejs Aglonietis vēstīja, ka pēc pusotra gada būs 30 gadi kopš uzstādīts Aglonas stacijas lielais krusts, kas bija uzcelts par piemiņu Romas pāvesta Jāņa Pāvila II vizītei Aglonā.
Viļakas Romas katoļu baznīcas draudzes prāvests Guntars Skutelis izteica pateicību Broņislavai Sprūģei par personīgo ieguldījumu Latgales tradīciju saglabāšanā, pasniedzot dāvanu- Viļakas Romas katoļu baznīcas gleznu. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja otrais vietnieks Anita Brakovska, Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rivars.
Pasākuma gaitā ciemiņi dalījās atmiņas par tā laika notikumiem. Jānis Džeriņš stāstīja par ļaudīm, kas toreiz aktīvi darbojās un aicināja klātesošos godināt ar klusuma brīdi aizgājējus.
Svinību organizatori pateicas par atbalstu un palīdzību: Bicānu ģimenei un Agloniešu ģimenei par garīgajām dziesmām, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcas priesterim Jurim Skutelim un draudzes ansamblim par skaisto koncertu. Jānim Džeriņam, Olgai Demjanovai  un Andrim Indānam par  sniegto palīdzību pasākuma organizācijā, Elizabetei Viļumai-Gražulei par video ieraksta veidošanu.
Neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sarīkojumu  apmeklēja gan vietējie iedzīvotāji, gan vairāki viesi no Krāslavas, Preiļiem, Višķiem, Biedrības Marijas skola pārstāvji no Jaunaglonas. Noslēgumā visi cienājās ar karstu tēju un svētku kliņģeri, dalījās pozitīvām emocijām par notikušo.

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv