Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kunga Kristīšanas svētki Grāveros

Latvijā darbojas vairākas kristīgās baznīcas, kas bagātina mūsu kultūru ar savām tradīcijām.
19. janvārī Grāveru erceņģeļa Mihaila Pareizticīgā Baznīca svinēja Kunga Kristīšanas svētkus, kas ir viena no 12 galvenajām svētāmajām dienām. Kunga Kristīšanas svētkus sauc arī par Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Parādīšanās svētkiem, jo Kunga Kristīšanas dienā pasaulei parādījās Svētā Trīsvienība.
Šajā dienā Grāveros Jazinka ezerā notika Lielā ūdens iesvētīšana. Lai viss noritētu saskaņā ar baznīcas tradīcijām, āliņģi simboliski Jordānu krusta formā netālu no krasta izcirta jau iepriekšējā dienā. Nākamajā dienā gan nācās to vēlreiz cirst, jo pa nakti bija izveidojusies ledus kārta..
Pēc lūgšanas, baznīcā visi klātesošie kopā ar tēvu Viktoru Krusta gājienā devās caur visu Grāveru pagastu uz tuvāko ūdenstilpni, kur iesvētīja ūdeni. Gājiena priekšgalā tika nests krusts un ikona. Baznīcas koris – dažāda gadagājuma dziedātāji – papildināja ceremoniju ar dziedājumiem.
Daudzi, neskatoties uz salu, iegremdējās šajās ūdenstilpnēs. Uzskata, ka šāda iegremdēšanās nes labumu gan miesai, gan garam.

Pēc iegremdēšanās ūdenī varēja sasildīties ar pagasta sarūpēto karsto tēju un pīrādziņiem.
Uz šo pasākumu ieradās svētceļnieku grupas no Krāslavas, Rīgas, Daugavpils un protam no mūsu Aglonas novada. Pie ezera bija ieradušies gan jaunāki, gan vecāki cilvēki

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Ivita Platonova
Grāveru TN vadītāja
tel. 26320609