Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kunga Kristīšanas svētki Grāveros

2016.gada  19. janvārī  KUNGA KRISTĪŠANAS svētki Grāveru erceņģeļa Mihaila pareizticīgo dievnamā.

8:30 – Grāveru erceņģeļa Mihaila pareizticīgajā dievnamā Dievkalpojuma liturģija.
12:00 – pēc liturģijas  notiks ūdens iesvētīšana Jazinkas ezerā.

Pēc Lielās ūdens iesvētīšanas kārtas ikvienam, kurš to vēlas,  ir iespēja gremdēties iesvētītajos ūdeņos.

Informāciju iesniedza: Ivita Platonova, Grāveru kultūras nama vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv