Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labākās klases audzinātājas – Aglonā, Ikšķilē un Kuldīgā

Konkursā, kuru organizēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI),  par labāko audzināšanas stundu uzvarējušas skolotājas no Ikšķiles, Aglonas un Kuldīgas – viņu veikums atzīts par veiksmīgākajiem no gandrīz 100 pedagogu iesūtītajiem darbiem. Tos izvērtēja VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības satura centra pārstāvji, informējusi LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brīvmane.

VBTAI kustības “Draudzīga skola” ietvaros organizētā konkursa pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (vardarbība un mobings, jauno tehnoloģiju, interneta un mediju ietekme, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas varētu būt noderīgs arī citiem kustības “Draudzīga skola” dalībniekiem.

Apkopojot rezultātus konkursā pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu, vērtēšanas komisija nolēmusi 1.-4.klašu grupā par uzvarētāju atzīt Ikšķiles vidusskolas skolotājas Ievas Radziņas-Sproģes darbu.

Izcilības rakstus šajā kategorijā saņems arī Rojas vidusskolas skolotāja Evija Hazena un Varakļānu vidusskolas pedagoģe Inga Strode. Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja arī Aizupes pamatskolas skolotājas Sarmītes Freimanes, Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājas Sarmītes Isodas, Galēnu pamatskolas skolotājas Elzas Leimanes un Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājas Andželas Zubkovskas darbus.

Savukārt 5.-9.klašu grupā komisija par labāko atzina Aglonas internātvidusskolas pedagoģes Velgas Puzo darbu. Izcilības rakstus saņems arī J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas skolotāja Jolanta Klamere, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas skolotāja Ligita Ķimse un Salas pamatskolas pedagoģe Lilija Upeniece.

Vidusskolu un profesionāli tehnisko skolu grupā uzvarējis Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pedagoģes Guntas Upesdegles darbs, savukārt izcilības rakstus vērtēšanas komisija nolēma piešķirt Jēkabpils vakara vidusskolas skolotājai Raineldai Muižniecei un Ogres Valsts tehnikuma pasniedzējai Ramonai Polmanei. Komisijas atzinīgi novērtēja arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājas Antoņinas Bahmates un Dagdas vidusskolas skolotājas Annas Krilovas iesniegtos darbus.

Uzvarējušos pedagogus apbalvos 2013.gada 11.janvārī.