Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labdarības akcija „Siltais vakars”

Latvijas valsts svētku priekšvakarā VSAC „Krastiņi” noritēja labdarības akcija „Siltais vakars”.   Latvijas dzimšanas dienas noskaņās, mēs – Grāveru Kultūras nama pašdarbnieki, sadarbībā ar LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas Grāveru nodaļu, iepriecinājām VSAC „Krastiņi” iemītniekus ar dziesmām, dejām, dzejoļiem un dažādiem mājās gatavotiem gardumiem.

Ar Aglonas novada iedzīvotāju palīdzību tika savākti ziedojumi: sīpoli; ķiploki; mājas konservi; cepumi; pīrāgi; spilveni un siltas zeķes ziemas vakariem. Pēc koncerta VSAC „Krastiņi” iemītnieki nobaudīja mūsu cienastus, pārējās dāvanas tika nodotas sociālajam darbiniekam. Mīļš paldies par silto uzņemšanu. Pateicamies Aglonas novada iedzīvotājiem par dāsnumu un piedalīšanos šajā labdarības akcijā „Siltais vakars”. Lai gaiši un priecīgi Ziemassvētki!

LSK Krāslavas, Dagdas un  Aglonas novadu komitejas Grāveru nodaļas vadītāja M.Mickeviča un Grāveru Kultūras nama vadītāja I.Platonova