Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labdarības akcija!

Iegādājies jauniešu foto DIENRĀDI-16 un tu būsi atbalstījis talantīgos bērnus un jauniešus!
Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu Ideju laboratorija (JIL) ir izveidojusi Foto Dienrādi 2016. gadam – ērtu un praktisku galda kalendāru, ko var ikdienā izmantot gan darbā, gan mājās, gan kā dāvanu draugiem. Kalendārā ir jauniešu uzņemti foto, aktuāla informācija par Fonda akcijām un sirsnīgi novēlējumi vai atziņa katram mēnesim.
Šis Jauniešu foto Dienrādis ir veidots ar mērķi – visi ieņēmumi no pārdotajiem kalendāriem tiks novirzīti Talantīgo bērnu un jauniešu mācību stipendijām mūzikas un mākslas jomās Aglonas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novados.
Kalendāru var iegādāties: „Zvaignes ABC” grāmatu veikalos Preiļos, Līvānos, Rēzeknē un Jēkabpilī, vai pie mums Viduslatgales pārnovadu fonda birojā Kooperatīva ielā 6, Preiļos.

Ja vēlaties atbalstīt Fonda darbus vai konkrētu labdarības projektu, aicinām ZIEDOT:
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ. Nr. 40008210954
Ar pārskaitījumu:
-AS Citadeles banka, konta Nr.LV17PARX0016753060001 vai
-AS SEB banka, konta Nr.LV35UNLA0050021079970

Avots: Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv