Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labdarības akcija “Piepildīt sapni” Aglonas novada bērniem

    Viduslatgales pārnovadu fonds aicina piedalīties labdarības akcijā “Piepildīt sapni” un ziedot līdzekļus ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Līdzekļu piesaiste akcijai aizsākās pagājušā gada nogalē ar pasākumu “Labs darbs divus mūžus dzīvo”, uz šo brīdi ir saziedoti 1190 EUR. Akcijā „Piepildīt sapni” par saziedotajiem līdzekļiem piepildīsim kādu vēlmi un dāvāsim prieku 25 bērniem invalīdiem un viņu ģimenēm no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadiem. Lai piepildītu visas 25 bērnu vēlmes vēl ir nepieciešami 5000 EUR
Viņi ir vieni no mums, taču viņiem dzīve ir uzlikusi vienu no smagākajiem pārbaudījumiem – nedziedināmi vai smagi slimu bērnu. Brīdis, kad ģimenē piedzimst slims bērniņš vai veselajam bērnam uzbrūk ļaundabīga slimība, ir nepanesami smags. Un tas maina visu turpmāko dzīvi. Šīm ģimenēm ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts…
Šīm ģimenēm nepieciešams mūsu atbalsts un sajūta, ka arī šādi bērni un viņu vecāki ir Latvijai vajadzīgi. Tikai mēs paši varam veidot sabiedrību ar dvēseli, kurā ģimene un pats cilvēkbērns ar īpašām vajadzībām justos piederīgs, vajadzīgs, nozīmīgs, mīlestības un uzmanības vērts. Bet ģimenēm ar bērniem invalīdiem nepieciešama ne tikai praktiska palīdzība, bet arī kāda sen lolota sapņa piepildījums. Bērni SAPŅO…un sapņos viņi lido, peldās jūrā, skrien, brauc ekskursijās kopā ar ģimeni un ir dzīvespriecīgi un veseli…  Vairāk par novada bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, uzzināsiet šeit:   aglonas_novada_bērni
Atvērsim sirdis labestībai un kopā saziedosim līdzekļus, kas dos ieguldījumu katrā pagastā, ciemā un pilsētā, kas palīdzēs piepildīt kāda maza bērna sapni kļūt veselam un dzīvot, vecam cilvēkam iedegs prieku sirdī un smaidu sejā un kādam studentam palīdzēs turpināt mācīties… . Tikai kopā mēs varam paveikt lielas lietas!
Lai ziedotāji varētu piemērot iedzīvotāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaidi ziedotajām summām, fondam ar LR VID lēmumu ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Viduslatgales pārnovadu fonds par ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda nonāk paredzētajam mērķim. Fonda administratīvās izmaksas netiek segtas no Jūsu ziedojumiem.Ziedojumus varat veikt gan ieskaitot fonda bankas kontā, gan skaidrā naudā griežoties fonda birojā Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301

Fonda rekvizīti : Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
Reģ.Nr. 40008210954 ,
Bankas nosaukums AS “SEB Banka”
Konta Nr. LV35UNLA0050021079970

Nodibinājuma ”Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekles Valijas Vaivodes informācija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv