Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labdarības pasākums „Stipro daudzbērnu ģimeņu godināšana „Es palikšu tavā tuvumā””

Viduslatgales pārnovadu fonds,  sadarbībā ar Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadiem rīko Labdarības pasākumu „Stipro daudzbērnu ģimeņu godināšana  „Es palikšu tavā tuvumā””, kas notiks 31.maijā plkst. 13.00 Preiļu parka estrādē.

Labdarības pasākuma tēma – stiprās daudzbērnu (pieci un vairāk bērni) ģimenes, bija kā mērķis pirmajām Lūgšanu brokastīm, kas notika pagājušā gada rudenī Preiļos. Katra pašvaldība apzināja un iesniedza sarakstu par sava novada stiprajām un lielajām ģimenēm ar kurām tā lepojas. Uz pasākumu tiek aicinātas 15 ģimenes no Preiļu novada, 19 ģimenes no Līvānu novada, 4 ģimenes no Aglonas novada, 19 ģimenes no Riebiņu novada un 6 ģimenes no Vārkavas novada. Darba tikums, pienākums un atbildība vienam par otru, mīlestība un ģimeniskās vērtības, latvisko tradīciju un ģimenes tradīciju izkopšana, bērnu izgītošana un radināšana pie darba – tā varētu raksturot šīs stiprās ģimenes un tās ir vērtības, ko savos bērnos no paaudzes paaudzēs var iemācīt tikai vecāki, un par to mēs viņiem gribam teikt – PALDIES!

Labdarības pasākumā piedalīsies dziedošā Grīnhofu ģimene no Ogres, bērnu priekam darbosies atrakcijas un visi kopā nobaudīsim svētku kliņģeri.

Uz tikšanos svētdien 31.maijā Preiļu parka estrādē, mēs jūs ļoti gaidīsim!

Viduslatgales pārnovadu fonds.

Informāciju iesniedza:
biedrības “Preiļu rajona partnerība”
koordinatore Valija Vaivode
kontakttālrunis: 26164819