Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labdarības pasākums SAC „Aglona”

29. maijā ar labdarības pasākumu viesojās grupa „Zenīts” un  grupas „Patrioti.lg” solists Juris Ostrovskis. Patīkams pārsteigums bija šīs grupas piedāvājums atbraukt, lai iepriecinātu centra iemītniekus.

Koncerta sākumā grupa „Zenīts” ar dziesmu „Veltījums” apsveica centra iemītnieci Jeļenu Lukaseviču 85 gadu jubilejā. Koncertprogrammā  skanēja gan grupas „Zenīts” pašsacerētas dziesmas, gan tautā populārās melodijas, kurām  centra iemītnieki dziedāja līdzi. Pēc krieviski runājošo klientu pasūtījuma grupa „Zenīts”izpildīja dziesmu krievu valodā, kurai līdzi dziedāja mūsu Fjodors Semjonovs, lustīgi dejodams.  Solists no grupas „Patrioti.lg” Juris Ostrovskis ar siltiem vārdiem sveica centra klientus novēlot stipru veselību, jauku noskaņojumu, kā arī iepriecināja ar savām dziesmām.

Klausoties grupas „Zenīts” un grupas „Patrioti.lg” solista Jura Ostrovska izpildītajās dziesmās visiem kājas un rokas „pašas cilājās” dejas ritmos. Drosmīgākie uzdejoja visiem par prieku. No sirds SAC „Aglona” iemītnieki un darbinieki pateicamies Andrim Ziemelim, Jānim Kudiņam un Jurim Ostrovskim, kuri atrada laiku, lai iepriecinātu ar savu jauko koncertu. Tālāk muzikantu ceļš veda uz VSAC „Latgale” filiāle „Krastiņi”, lai savu cēlo misiju veiktu šajā sociālās aprūpes iestādē.

SAC „Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe.