Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Labie darbi Latvijas simtgadei

Latvijas pašvaldības iepriekšējo gadu Meža dienu projektos veiksmīgi turpināja aizsākto tradīciju – darīja Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīja jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.


Latvijas pašvaldības ar Meža dienām 2016. gadā uzsāka jaunu tradīciju 3 gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.

2016. gada vasarā tika uzsākta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” īstenošana, kas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai. Meža dienu – 2017 devīze – “Kopā nākotnes mežam!”.

Aglonas novadā meža dienu 2016.-2018. aktivitātes plānots īstenot dabas parka “Cirīša ezers” (NATURA 2000) teritorijā, Aglonas ciema atpūtas vietā. 2016. gadā jaunieši iestādīja košumkrūmus – priedes, vītolus un citus augus. Šajā gadā tika iekārtota atpūtas vieta pie avota Cirīša ezera krastā – atjaunota parka avota vieta- veikta avota tīrīšana, vāka atjaunošana, laukuma un kāpņu labiekārtošana ar koka ripām, koka solu uzstādīšana.Darbu izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības fonds.

Aglonas novada teritorija ir bagāta ar avotu ūdeņiem, tāpēc avotiņa vietas pie Cirīša ezera sakārtošana ir kā aicinājums labiekārtot avotu vietas pie iedzīvotāju dzīvesvietām. Projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota, apzaļumota un sakopta apkārtējā vide (aktīvās atpūtas parkā Cirīšu ezera piekrastes joslā) un iegūtas jaunas zināšanas vides dizaina, košumkrūmu stādīšanas jomā, tādējādi nodrošinot pasākuma izglītojošo aspektu.

 

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada Attīstības plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv