Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Labie darbi Latvijas simtgadei

Latvijas pašvaldības iepriekšējo gadu Meža dienu projektos veiksmīgi turpināja aizsākto tradīciju- darīja Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīja jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.

Latvijas pašvaldības meža dienās 2016 uzsāk jaunu tradīciju 3 gadu garumā – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/ vai mazo arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
2016.gada vasarā tika uzsākta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” īstenošana, kas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2016.gadā. Meža dienu 2016 devīze- “Kopā nākotnes mežam!”.
Aglonas novadā meža dienu 2016.-2018. aktivitātes plānots īstenot dabas parka “Cirīša ezers” (NATURA 2000) teritorijā, Aglonas ciema atpūtas vietā.
Šī gada septembrī no SIA Kokaudzētava Baltezers tika iegādāti stādi (ceriņi, vītoli, kalnu priedes) 396.90 EUR apmērā. Stādu izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības fonds, bet degvielas izdevumi tika segti no Aglonas novada domes budžeta. Projekta aktivitāšu realizēšanā tika iesaistīti Aglonas novada jaunieši, pašvaldības darbinieki, pedagogi, NVO sektora pārstāvji un Aglonas novada iedzīvotāji. Novada jaunieši tika iesaistīti košumkrūmu stādīšanas talkā, kuras rezultātā tika sakārtota, apzaļumota un sakopta apkārtējā vide (aktīvās atpūtas parkā Cirīšu ezera piekrastes joslā) un iegūtas jaunas zināšanas vides dizaina, košumkrūmu stādīšanas jomā, tādējādi nodrošinot pasākuma izglītojošo aspektu.

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju iesniedza: Valentīna Ondzule, projektu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv