Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Labiekārtojam apkārtējo vidi!

Aglonas novada dome 2016. gada pavasarī izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija uzlabot Aglonas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, atbalstot jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos, izglītības, sporta un kultūras procesos Aglonas novadā.


Konkursā piedalījās jauniešu neformālā grupa ”Kaimiņi” ar projekta pieteikumu “Jaunieši savam ciematam!” un guva finansiālu atbalstu 300.00 EUR. Projekta mērķis bija uzlabot Aglonas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu atpūtas un fizisko aktivitāšu laukumu, tādējādi radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

2016. gada jūnijā tika uzsākta projekta īstenošana. Ir izpildīti projekta uzdevumi – veicināta jauniešu līdzdalība jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, izveidojot atpūtas un spēļu laukumu,sekmēta jauniešu piederības sajūta savam novadam, labiekārtojot daudzdzīvokļu māju pagalmu, veicināta sadarbība starp paaudzēm, pilnvērtīgi pavadot brīvo laiku.

Projekta rezultātā ir demontētas vecās šūpoles un uzstādītas jaunas, demontēta vecā smilšu kaste un uzstādīta jauna, uzstādīts slidkalniņš, labiekārtots spēļu un atpūtas laukums daudzdzīvokļu māju pagalmā.

Projekts bija ļoti nepieciešams, jo tas atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvu, ierīkojot atpūtas un fizisko aktivitāšu vietu Cirīšu ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā, jo esošā atpūtas vieta bija fiziski nolietojusies, neestētiska, tādējādi projekta rezultātā tika sakārtota atpūtas vieta visai ģimenei – gan bērniem, gan jauniešiem, gan vecākiem, jo laukumā var nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, veicināta komunikācija starp vienaudžiem un dažādām paaudzēm, attīstīts veselīgs dzīvesveids.

Esiet atsaucīgi un izmantojiet piedāvāto iespēju savu ideju īstenošanai!
Paldies Aglonas novada domei par finansiālu atbalstu!

Informāciju iesniedza:  Dzintra Breidaka,  projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv