Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labklājības ministrija pilnveidos pasākumus bezdarbnieku atbalstam

Cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba, paredzēta virkne atbalsta pasākumu, kas veicinās bezdarbnieku motivāciju, kā arī iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā. Aktivitātes īstenos Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros.
Labklājības ministrija (LM) veiks izmaiņas pasākuma „Komersantu nodarbināto reģionālās mobilitātes veicināšana” nosacījumos, paredzot, ka atbalstu reģionālajai mobilitātei varēs saņemt arī tie nodarbinātie, kuri nodibinājušu dienesta attiecības un uzsākuši darbu publiskā sektora iestādē. Līdz šim šāda iespēja bija paredzēta tikai, uzsākot darbu pie komersanta.
To paredz 29. martā valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”".
Izmaiņas būs arī darba vadītājiem subsidētās nodarbinātības pasākumu ietvaros. Viņiem turpmāk nebūs nepieciešama izglītība vai darba pieredze profesijā, ja bezdarbnieku plānots nodarbināt vienkāršo profesiju darbos.
Tāpat plānots paredzēt iespēju bezdarbniekus Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīt arī uz īsāku darba laiku, ja objektīvu apstākļu dēļ darbu nav iespējams veikt normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā).
Lielāks atbalsts paredzēts jauniešiem, kas iesaistīsies aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Līdz šim tajā varēja piedalīties jaunieši līdz 24 gadiem.
Tāpat plānots palielināt algas dotācijas apmēru jaunietim bezdarbniekam aktīvās nodarbinātības pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim”. Par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus varēs saņemt 200 eiro (iepriekš 160 eiro), bet jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti – 300 eiro (iepriekš 240 eiro). Atlikušajos 6 mēnešos plānots izmaksāt 160 eiro (iepriekš 100 eiro), bet jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti – 240 eiro apmērā (iepriekš 200 eiro).
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem 2016.gada februāra beigās bezdarbnieka statusā atradās 86 581 cilvēks. 2016.gada februāra beigās NVA reģistrētais 17 321 jaunietis bezdarbnieks bija vecumā no 15 – 29 gadiem un 25 124 ilgstošie bezdarbnieki.

Avots: Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv