Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Labs darbs divus mūžus dzīvo

2013. gada 16. maijā tika nodibināts “Viduslatgales Pārnovadu fonds “. Fonda darbības teritorija aptver Līvānu, Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldības.
Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, atbalstot vietējos iedzīvotājus, īpaši maznodrošinātās ģimenes un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Ar šādu domu un pateicībā novadu iedzīvotājiem par sadarbību un ieguldījumu labdarībā, palīdzību līdzcilvēkiem, “Viduslatgales Pārnovadu fonds“ rīko labdarības pasākumu “Labs darbs divus mūžus dzīvo”, kas notiks 9. novembrī plkst. 14.00 Līvānu novada Līvānu Kultūras centrā .
Pasākuma laikā teiksim paldies brīvprātīgajiem no Līvānu, Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem, kuri savu darbu un brīvo laiku nesavtīgi veltījuši sabiedrības labā, realizējot apkārtējai sabiedrībai vajadzīgus projektus, organizējot jaukus, interesantus un sirsnīgus pasākumus, rīkojot labdarības akcijas, tā darot savu līdzcilvēku ikdienu gaišu, krāsainu, darbīgu un labestīgu.
Pasākuma otrajā daļā ar teiksmainu deju izrādi „Zalkša līgava” visus klātesošos priecēs Tautas deju ansamblis „Līgo” mākslinieciskā vadītāja Jāņa Purviņa vadībā. Darba pamatā ir latviešu tautas pasakas motīvi, kurā tiek runāts par pamatvērtībām – ģimeni, tikumu un godu. Šobrīd vairāk nekā nekad ir akcentējams minēto vērtību nozīmīgums sabiedrībā,” norāda mūzikas autors Dāvis Stalts. Libreta autore un režisore Dace Micāne – Zālīte.
Aicinām visus interesentus nākt un izbaudīt pasākuma atmosfēru, smeļoties spēkus jaunām idejām un darbiem.
Ieeja pasākumā par ziedojumiem. Ziedojuma mērķis tiks paziņots pasākuma laikā.
Iedzīvotājus, kuri vēlas ziedot naudu fonda darbības mērķu īstenošanai, lūdzam veikt pārskaitījumu “Viduslatgales Pārnovadu fonda“ kontā ar sekojošiem rekvizītiem:
Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”
Reģ.Nr. 40008210954
Adrese Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301
Bankas nosaukums AS “SEB Banka”
Konta Nr. LV35UNLA0050021079970

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” koordinatore Valija Vaivode

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv