Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

LAD atgādina: platību maksājumiem jāpiesakās līdz 15. jūnijam

LAD atgādina, ka aktīvi notiek pieteikšanās platību maksājumiem un aicina klientus, kas nav vēl iesnieguši Vienoto iesniegumu, to izdarīt līdz 15. jūnijam. Ja klientiem nepieciešama palīdzība, lai aizpildītu iesniegumus, jāzvana uz tālruni 67095000.


Šogad ārkārtējās situācijas dēļ ir pagarināts iesniegumu pieņemšanas termiņš – līdz 15. jūnijam. Līdz 30. jūnijam lauksaimnieki platību maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju.

Vienotos iesniegums var iesniegt tikai elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Ja klienti piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.

Aprīlī un maija sākumā dienesta darbinieki sazinājās ar lauksaimniekiem, kuriem bija nepieciešama palīdzība aizpildīt Vienoto iesniegumu iepriekšējā gadā, un tālruņa sarunas laikā klienta vietā aizpildīja to. Vienotais iesniegums pa tālruni tika aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos.

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Avots: Lauku atbalsta dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv