Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LAD informatīvie semināri Aglonas novada iedzīvotājiem

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde  rīko informatīvos seminārus Aglonas novada iedzīvotājiem par aktualitātēm lauku attīstībā, par projektiem, par ALTUM piedāvājumu.

Informatīvais seminārs ”ES un Valsts normatīvo aktu izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”
23. martā plkst. 14.00 Kastuļinas pagasta TN ,
31. martā plkst. 10.00  Aglonas KC (Aglonas, Šķeltovas, Grāveru, Kastuļinas pagastu iedzīvotājiem). Semināru rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde organizē klientiem klātienes konsultācijas par dažādiem jautājumiem: EPS lietošana, līgumu noslēgšana,  LAD klienta reģistrācija, klientu datu izmaiņu iesniegšana.
6. maijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 notiks LAD konsultācijas Kastuļinas pagastā (pārvaldes telpās).
13. maijā  no plkst. 10.00 līdz 15.00 notiks LAD konsultācijas Grāveru  pagastā (pārvaldes telpās).
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu varēs no 11.aprīļa  līdz 22.maijam. 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv