Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LAD sāka izmaksāt saistītā atbalsta maksājumus

Lauku atbalsta dienests 23. decembrī ir uzsācis pakāpeniski izmaksāt saistītā atbalsta maksājumus. Saistītā atbalsta par slaucamām govīm likme ir 125,36 eiro par dzīvnieku. Tuvākajā laikā tiks uzsākts izmaksāt arī saistīto atbalstu par platībām, tā likmes:


 

-saistītas atbalsts par proteīnaugiem – 82,48 eiro/ha,
-saistītais atbalsts par augļiem – 157,59 eiro/ha,
-saistītais atbalsts par dārzeņiem – 501,85 eiro/ha,
-saistītais atbalsts par miežiem – 32,8 eiro/ha,
-saistītais atbalsts par vasaras rapsi – 74,46 eiro/ha.

Dienests informē, ka ir uzsācis arī vienotā platības maksājuma (VPM) gala maksājumu izmaksu, VPM likme ir 55,34 eiro/ha. Maksājumi tiek veikti arī par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADI un ADSI), kā arī par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm.
Atgādinām, ka VPM avansa maksājumi tiek pakāpeniski veikti kopš 23.oktobra, tos šobrīd jau ir saņēmuši vairāk nekā 95% klientu.

Informāciju iesniedza: Kristīne Ilgaža, LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv