Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Lai izvairītos no saslimstības pieauguma, arvien vairāk skolu izvēlas strādāt pēc B modeļa

Patlaban arvien vairāk skolu izvēlas strādāt pēc B modeļa, kas paredz daļēji attālinātas mācības, lai izvairītos no saslimstības pieauguma. Saskaņā ar IZM veiktās skolu aptaujas datiem, septembra sākumā pēc A modeļa strādāja 82% skolu, bet no 2. novembra pēc A modeļa plāno strādāt vairs tikai 54% skolu, šodien preses konferencē sacīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Balstoties uz epidemiologu novērojumiem par to, ka 13-19 gadu vecuma grupa ir daudz vairāk pakļauta inficēšanās riskam, otrdien valdībā pieņemts lēmums mācības 7.-12. klašu skolēniem attālināti organizēt vēl divas nedēļas.

Covid-19 infekcijas izplatības kontrolei noteiktie ierobežojumi veicina vīrusa izplatības un saslimstības samazināšanos, taču vienlaikus ir svarīgi nodrošināt izglītības procesu klātienē un attālināti tā, lai ekonomiskā aktivitāte būtu sabalansēta ar noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Noteiktie ierobežojumi:

  • 7.-12. klašu skolēni līdz 13. novembrim mācās attālināti
  • Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības līdz 13. novembrim var notikt individuāli klātienē vai attālināti. Klātienē var notikt arī nodarbības vienas grupas/klases ietvaros.
  • Augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, līdz 31.decembrim, izņemot praktiskās daļas apguvi un klīnisko praksi rezidentūrā
  • Profesionālās izglītības iestādes aicinātas izmantot daļēji attālinātās mācības (B modelis), bet praktiskās nodarbības īstenot, stingri ievērojot drošības pasākumus.
  • Pedagogi attālināto mācību nodrošināšanai aicināti izmantot programmu un mācību līdzekļu paraugus www.mape.skola2030.lv, kā arī www.tavaklase.lv platformu, kur pieejamas esošās mācību stundas
  • Tiek turpināti digitālam mācību procesam nepieciešamie projekti (datori pašvaldībām, digitālās pratības kursi pedagogiem, TV un Tava klase platforma).

Pēdējo nedēļu laikā publiskajā telpā tiek aktualizēts jautājums par vecāku tiesībām izlemt nevest uz skolu 1.-6.klašu bērnus, baidoties no iespējamās inficēšanās draudiem. Izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska atgādināja, ka vecāki ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligāto izglītību un, neinformējot pedagogus, bērns nevar neapmeklēt skolu. Tāpēc ikvienā situācijā, kad ģimenē patiešām pastāv reālas bažas par bērna un citu ģimenes locekļu drošību un veselību, vecāki aicināti sazināties ar skolu un vienoties par optimālāko risinājumu, kādā bērns uz laiku neapmeklēs izglītības iestādi un kā šajā laikā viņam nodrošinās individuālas konsultācijas mācību satura apguvei.

Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Iveta Ratinīka atgādināja par Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, kuri paredz iespēju vecākiem izvēlēties bērnam izglītību ģimenē, pamatojoties uz bērna veselības stāvokli vai psiholoģisku iemeslu dēļ, vecākiem uzņemoties atbildību par mācībām nepieciešamo vidi un atbalstu mācību satura apguvei.

Novembrī Izglītības un ministrija valdībā plāno iesniegt informatīvo ziņojumu par iespējamo attālinātā mācību procesa organizēšanas kompensāciju, pamatojoties uz skolu aptaujā iegūtajiem datiem.

Preses konferences prezentācija. 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv