Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Laimes pēdu meklējumi Naaizmērstulei veltītajā jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā

Pavasara ieskaņa Aglonā allaž ir gaiša un sirsnīga, jo šajā laikā parasti noslēdzas Aglonas Kukažiņai Naaizmērstulei (īstajā vārdā Rozālijai Tabinei) veltītais jaunrades darbu un ilustrāciju konkurss 2. – 12. klašu skolēniem.

Šajā gadā viss notika neparastāk, jo konkursa rezultātus gan skolēni, gan viņu skolotāji uzzināja attālināti, un šī svarīgā diena bija 10. marts.

Konkursa tēma ” Ā – ā, tu beji tei drūšō laimes maklātōja?” vedina domāt par to, kā mēs jūtamies šajā pasaulē, kādas ir katra dzīves pērlītes, kādi labirinti jāpārvar, lai sajustu laimes atspulgus.

Par laimi šogad aizdomājās 67 jaunie literāti un 38 mākslinieki – ilustratori no 13 skolām. Mūsu jaunie un čaklie talanti nāk no Dravniekiem, Galēniem, Jersikas, Maltas, Preiļiem, Riebiņiem, Rīgas, Rikavas, Viļāniem, Zilupes un Aglonas. Viņus konsultēja 21 radošs un sirdsgaišs skolotājs – konsultants.

Laime pie mūsu radošajiem skolēniem ir atnākusi priecīga, kaut arī tās meklējumu ceļš nebija tas gludākais pasaulē, kāds ir ieraudzījis uz tās pleciem dzeltenu taureni, kāds laimi saskatīja gaismas starā, savukārt Niks Kristiāns Karpovs no Aglonas vidusskolas saka: „Kas ir laime? Tā ir vislabākā sajūta pasaulē.”

Laime ir arī iekšējā starošana un mirdzēšana, tā ir kā skaista un harmoniska melodija, kurā, vērīgi ieklausoties, tu jūties labi un mierīgi, kādam laime ir „mozais, syltais mīlesteibas stors” (Dace Vilcāne, Rikava), bet Selīna Svikša no Maltas vidusskolas saka: „Laime, tu esi maņ apliek!”

Žūrijai (Aglonas vidusskolas skolotājai Monikai Pušņakovai, Aglonas vidusskolas direktorei, skolotājai Lidijai Šatilovai, Maizes muzeja vadītājai Vijai Kudiņai, Aglonas novada domes deputātei Ingūnai Barkevičai, Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolotājai Anitai Vaivodei, Aglonas vidusskolas skolotājai Vijai Kovaļkovai, psiholoģei Lolitai Kaļānei, skolotājai Irēnai Kudiņai un māksliniecei Vijai Stupānei, vērtējot darbiņus, tas arī bija tāds laimīgo brīžu laiks, jo skaistas, labas un filozofiskas domas iedvesmo saskatīt interesanto ne tikai sevī, bet arī apkārtējā pasaulē.

Žūrijas vērtējumā 2. – 4. kl. grupā 2. v. tika piešķirta Samantai Strogonovai (Rykovas jaunūs literatu kūpa „Dzejas garša”, 1. kl.), 3. v. – Emīlam Barkovitam (Galēnu pamatskola 4. kl.). Par ilustrācijām 1. v. ieguva Krista Vītoliņa (Dravnieku pamatskola 4. kl.), atzinību – Daniela Koroševska (Riebiņu vidusskola 3. kl.).

5. – 7. kl. grupā 1. v. ieguva Oksana Petrova (Aglonas Katoļu ģimnāzija 7. kl.), 2. vietu – Marija Magdalēna Šēra (Aglonas Katoļu ģimnāzija 5. kl.), Annija Leikuma (Aglonas Katoļu ģimnāzija 7. kl.), Selīna Svikša (Maltas vidusskola 5. kl.), 3. vietu ieguva Sabrīne Evija Grancovska (Aglonas vidusskola 7. kl.), Aldis Veigulis (Dravnieku pamatskola 5. kl.), Ieva Stikāne (Jersikas pamatskola 6. kl.). Atzinības saņēma Kalvis Jakovels, Sintija Indrikova, Elīna Nartiša, Rafaēla Repša – Kondratjeva (visi – Aglonas vidusskola 5. kl.), Gunita Vjakse (Riebiņu vidusskola 7. kl.), Inga Storonova (Rykovas jaunūs literātu kūpa „Dzejas garša”, 6. kl.), Annija Čeire (Viļānu vidusskola 6. kl.). Par ilustrācijām 1. v. ieguva Olivia Dalova (Dravnieku pamatskola 7. kl.), 2. v. – Marks Tučs (Maltas vidusskola 7. kl.), 3. v. ieguva Kristīne Gruznova (Maltas vidusskola 6. kl.), Aldis Veigulis (Dravnieku pamatskola 5. kl.), atzinības saņēma Alma Vītoliņa (Dravnieku pamatskola 5. kl.), Tālis Lozda, Alesja Solovjova, Adriana Jahnoveca (visi – Maltas vidusskola 6. kl.).

8. – 9. kl. gr. 1. v. ieguva Dace Vilcāne (Rykovas jaunūs literātu kūpa „Dzejas garša”, 9. kl.), 2. v. – Diāna Dimzule (Rykovas jaunūs literatu kūpa „Dzejas garša”, 8. kl.), Ieva Valaine (Aglonas vidusskola 9. kl.), Viktorija Nagle (Riebiņu vidusskola 9. kl.), 3. v. ieguva Niks Kristiāns Karpovs (Aglonas vidusskola 8. kl.). Atzinības saņēma Mareks Kazlausks (Rīgas 41. vidusskola 9. kl.), Adriāna Volonte (Riebiņu vidusskola 8. kl.), Kārlis Bērzinieks, Laima Tumašova, Markuss Osipovs (visi – Preiļu 1. pamatskola 8. kl.), Gabriela Repša – Kondratjeva (Aglonas vidusskola 9. kl.). Par ilustrācijām 1. v. ieguva Adriana Žagare (Maltas vidusskola 9. kl.), 2. v. – Dana Patrejeva (Riebiņu vidusskola 9. kl.), 3. v. ieguva Una Upelniece (Maltas vidusskola 8. kl.). Atzinības saņēma Māris Dembovskis (Maltas vidusskola 9. kl.), Ieva Valaine, Rūdolfs Barkāns (abi – Aglonas vidusskola 9. kl.).

10. – 12. kl. grupā 1. vietu ieguva Laura Grigule (Preiļu 2. vidusskola 12. kl.), 2. v. – Elmīra Botore – Tumova (Aglonas vidusskola 11. kl.), 3. v. – Megija Gunda Broka (Viļānu vidusskola 12. kl.), Liene Valaine (Aglonas vidusskola 11. kl.). Atzinība – Evijai Bergmanei – Sprūdžai (Riebiņu vidusskola 10. kl.). Par ilustrāciju 1. v. ieguva Karina Komlačova (Riebiņu vidusskola 12. kl.).

Liels prieks ir arī par šī konkursa draugiem un atbalstītājiem, tāpēc Daugavpils Universitātes simpātiju diplomus saņēma: Samanta Strogonova un Dace Vilcāne (Rykovas jaunūs literatu kūpa „Dzejas garša”), Emīls Barkovits (Galēnu pamatskola), Selīna Svikša (Maltas vidusskola), Samanta Vrublevska, Rafaēla Repša – Kondratjeva (abas – Aglonas vidusskola), Aldis Veigulis (Dravnieku pamatskola), Annija Leikuma (Aglonas Katoļu ģimnāzija), Adriāna Volonte, Evija Bergmane – Sprūdža (abas – Riebiņu vidusskola), Markuss Osipovs (Preiļu 1. pamatskola), Laura Grigule (Preiļu 2. vidusskola), Megija Gunda Broka (Viļānu vidusskola).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas diplomus saņēma: Emīls Barkovits (Galēnu pamatskola), Inga Storonova, Diāna Dimzule (abas – Rykovas jaunūs literatu kūpa „Dzejas garša”), Selīna Svikša (Maltas vidusskola), Marija Magdalēna Šēra (Aglonas Katoļu ģimnāzija), Adriāna Volonte (Riebiņu vidusskola), Laura Grigule (Preiļu 2. vidusskola), Megija Gunda Broka (Viļānu vidusskola), Gabriela Repša – Kondratjeva, Ieva Valaine, Katelīna Švābe, Eduards Neicenieks (visi – Aglonas vidusskola).

Savukārt Aglonas novada centrālās bibliotēkas atzinības saņēma: 2. – 4. kl. gr. – Samanta Strogonova (Rykovas jaunūs literatu kūpa „Dzejas garša”), 5. – 7. kl. gr. – Oksana Petrova (Aglonas Katoļu ģimnāzija), 8. – 9. kl. gr. – Viktorija Nagle (Riebiņu vidusskola), 10. – 12. kl. gr. – Laura Grigule (Preiļu 2. vidusskola).

Liels prieks ir arī par to, ka aprīlī portālā LaKuGa tiks publicēti 10 jauno literātu latgaliski uzrakstītie darbi, kā arī 4 ilustrācijas.

Mūsu radošie rakstītāji un zīmētāji ir pastrādājuši godam. Diplomu īpašnieki ir atrasti. Laimes lukturīšu gaisma ir apstarojusi visu skaisto Aglonu. Laimes pēdas ir iestaigātas, laimes formulas ir atklātas!

Paldies Aglonas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Monikai Pušņakovai par konkursa organizēšanu!

Informāciju iesniedza: Anita Vaivode, žūrijas komisijas pārstāve

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv