Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latgalē vecākiem ir plašāk pieejamas konsultācijas par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar otro mācību izlaidumu arī 20 Latgales reģiona mācību iestādēs  darbosies programmas „Kā būt par vecāku 21. gadsimtā?” vēstneši, kuri dalīsies ar zināšanām savos novados un arī ārpus tiem.

 Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā – tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un ne būt ne viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem. Tāpēc jau pussimts skolu psihologu un sociālo pedagogu, 65 mācību iestādēs visā Latvijā piedāvās individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs. Turklāt Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneši, atsaucoties pasniedzēju un vecāku interesei, labprāt apmeklē arī citas mācību iestādes.

Mācību programma izstrādāta 2016. gadā, un ir vecāku un profesionāļu augstu novērtēta – tā saņēmusi gan Skolu psihologu asociācijas, gan Sociālo pedagogu federācijas sertifikātu. Vēstnešu lekcijas paredzētas ģimenēm un skolotājiem, lai iedrošinātu veidot noturīgus un veselīgus paradumus digitālo ierīču izmantošanā.Tādēļ programmas vēstneši konsultēs par šādiem,vecākiem un pedagogiem tik svarīgiem, jautājumiem:

  • bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā,
  • kā  iemācīt bērniem tehnoloģijas lietot atbildīgi,
  • kā izveidot tehnoloģiju lietošanas noteikumus, kas darbojas,
  • kāds ir kvalitatīvs, drošs, bērniem domāts saturs internetā,
  • biežāk sastopamās psihoemocionālās grūtības bērniem sākumskolas vecumā.

Latgales reģionā programmas „Kā būt par vecāku 21. gadsimtā?” vēstneši darbojas:
Salnavas pamatskolā, Krāslavas pamatskolā, Krāslavas novada Robežnieku pamatskolā, Kārsavas vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā, Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, Jaunsilavas pamatskolā, Rožupes pamatskolā, Līvānu 1. vidusskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Preiļu novada Salas un Pelēču pamatskolās, Aglonas vidusskolā, Priežmalas, Šķeltovas un Grāveru pamatskolās, Rugāju novada vidusskolā, Rugāju novada Eglaines pamatskolā, Daugavpils 3.vidusskolā.
“Līdz 2017. gadam mācību programmu bija apguvuši 25 skolu psihologi un sociālie darbinieki, un šai laikā Amigo vēstnešu atbalstu saņēmuši vairāk nekā 6000 bērnu vecāku visā Latvijā. Daudziem vecākiem un skolotājiem pietrūkst zināšanu, kā labāk un drošāk iepazīstināt bērnus ar digitālo vidi. Līdz ar otro mācību izlaidumu visā Latvijā būtiski pieaug speciālistu skaits, kas šos jautājumus veiksmīgi spēs risināt savā ikdienas darbā un ar apgūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām par tehnoloģiju lietošanu ģimenē varēs dalīties arī vieslekcijās visā Latvijā,” par jaunajām iespējām stāsta Amigo valdes priekšsēdētājs Artūrs Freimanis.
Programma ir pieejama vēstnešu pārstāvētajās mācību iestādēs, kā arī ikvienai Latvijas skolai  vai pirmsskolas izglītības iestādei, sedzot lektora darba un transporta izmaksas. Lai pieteiktos Amigo iniciatīvas „Laimīgām ģimenēm” lekcijai “Kā veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas paradumus”, skolu, bērnudārzu un pašvaldību pārstāvji aicināti rakstīt e-pastu pieteikumi@laimigamgimenem.lv.
Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu tīkls pārstāv izglītības iestādes arī citos Latvijas reģionos:
Kurzemē
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā, Liepājas bērnunamā, Kuldīgas Centra vidusskolā, Aizputes vidusskolā, Aizputes novada Turlavas pamatskolā, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā, Kurzemes ģimnāzijās, Ugāles vidusskolā, Puzes pamatskolā, Popes pamatskolā, Talsu novada Laucienes pamatskolā.
Zemgalē
Lielplatones internātpamatskolā, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā Elejā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils valsts ģimnāzijā, Jēkabpils vakara vidusskolā, Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā, Salas novada Krustpils pamatskolā, Salas novada vidusskolā, Jelgavas bērnudārzā “Zīļuks”, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā, Smārdes pamatskolā, Auces vidusskolā, Rundāles novada speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”, Ozolnieku vidusskolā, Mežotnes pamatskolā, Vecumnieku vidusskolā, Skaistkalnes vidusskolā.
 Vidzemē
Valmieras Viestura vidusskolā, Olaines 1. vidusskolā, Blomes pamatskolā, Smiltenes vidusskolā, Smiltenes pamatskolā, Palsmanes internātpamatskolā, Ikšķiles vidusskolā, Ogres sākumskolā.
Rīgā
Rīgas 92. vidusskolā, Rīgas 74. vidusskolā, Ādažu vidusskolā, Āgenskalna sākumskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas Katoļu ģimnāzijā, Rīgas 34.vidusskolā, Rīgas 47. vidusskolā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā.

Informāciju iesniedza: Ilona Švābe, Priežmalas pamatskolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv