Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latgales biznesa mēnesis – jauniešu motivācijas pasākumu cikls Latgales pašvaldībās

Sākot ar 2013.gada novembra otro pusi Latgales pašvaldībās tiek organizēts jauniešu motivācijas pasākumu cikls,kura ietvaros Latgales jaunieši interaktīvā formā būs informēti par uzņēmējdarbības attīstības iespējām un atbalsta mehānismiem, kas ir pieejami šobrīd, kā arī būs pieejami turpmāk.
Ar savu veiksmīgo pieredzi dalās pieredzējušie un jaunie uzņēmēji. Aktīvākie un motivētākie jaunieši tiks aicināti uz Latgales biznesa mēneša noslēguma pasākumu Daugavpilī, kas notiks 2013. gada 12.decembrī. Noslēguma pasākuma ietvaros jauniešiem tiks radīta iespēja apmeklēt vienu no modernākajām ražotnēm Latgalē, kā arī tiks organizētas citas aktivitātes.
20.novembrī arī Aglonas vidusskolas telpās Latgales biznesa mēneša ietvaros notika motivācijas seminārs jauniešiem, vidusskolu izlaiduma klašu audzēkņiem par uzņēmējdarbību. Ar prezentāciju par biznesa atbalsta programmām uzstājās Latgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs V.Stankevičs. Par biznesa inkubatoru lomu jauno uzņēmēju atbalstam stāstīja Preiļu biznesa inkubatora vadītāja I.Liepniece . Diskusijā piedalījās z/s “ Solomina muiža” īpašniece Inese Survilo. Skolēni aktīvi jautāja uzņēmējai un saņēma atbildes par biznesa reālajām problēmām Latgales laukos.

Kopā motivācijas seminārā bija sanākuši 27 jaunieši no Aglonas vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas, Viduslatgales profesionālās vidusskolas. Paldies skolu vadībai un ekonomikas skolotājiem par atsaucību.
Aglonas novada UAC vadītāja I.Gražule

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv