Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latgales jauniešus aicina piedalīties neformālās izglītības apmācībās par vienaudžu izglītību* „Jaunietis – Jaunietim”

Saturs atjaunots: 20.04.2018.

Apmācības notiks: 2015. gada 17. – 19. aprīlī, Latgales reģionā, atpūtas kompleksā „Rāznas Ezerkrasti” Rēzeknes novadā (www.raznasezerkrasti.lv).

Apmācību mērķis: Sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par vienaudžu izglītības konceptu un attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai Latvijā.

Apmācību uzdevumi:
Informēt jauniešus par vienaudžu izglītību Latvijā un iespējām līdzdarboties.
Aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā.
Sniegt informāciju par iespējām sevi attīstīt kā vienaudžu izglītotāju.
Sniegt atbalstu mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības mācību vidi.
Veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā aicinām piedalīties jauniešus bez pieredzes vienaudžu izglītībā vai ar nelielu pieredzi. Pieredze neformālās izglītības pasākumos vai tematiskos pasākumos tiks uzskatīta par priekšrocību.
*Vienaudžu izglītība ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.
Apmācības vadīs: Gunta Kelle, Iveta Balčūne.
Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu http://ej.uz/jaunietisjaunietimlatgale  līdz 2015. gada 02. aprīlim. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 8. aprīlim (ieskaitot).
Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet: Daina Kriviņa,  Latgales reģiona apmācību koordinatore, tālr.: 29354884 daina.krivina@gmail.com
Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv.

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Avots: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv