Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latgales kultūras mantojuma atjaunošanas projekts uzņem apgriezienus

Projekts “Rīteiropas vērtības” (projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007) tiek īstenots Latgalē un tajā aktīvu dalību ņem seši partneri: Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Aglonas bazilikas draudze un Daugavpils pilsētas dome kā vadošais partneris.

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Partnerībā starp sešām pašvaldībām ir plānots izveidot vienotu tūrisma piedāvājumu —ceļu no tūkstošgades vēsturiskajām vērtībām uz jauno Latgali. To veidotu savstarpēji papildinošs objektu loks, kas pārstāvēs Latgali visaptverošā veselumā – no 11. gs Ludzas pilsdrupām un seno latgaļu dzīvesziņas, vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz Vecticībnieku sādžām un zemnieku dzīvei pēc brīvlaišanas, Daugavpils cietokšņa tehnikas muzejam un industriālajam dizainam.

Pašlaik projekta ietvaros notiek intensīvs darbs pie plānotajām aktivitātēm.

Aglonas bazilikā, projekta ietvaros, tiks veikta loga konstrukciju nomaiņa, kas ļaus pasargāt ēkas interjeru un tajā atrodošos vēsturiskos priekšmetus no vides faktoru iedarbības. Tāpat arī vienā no bazilikas torņiem tiks veidota apskates vieta ar neatkārtojamu panorāmas perspektīvu uz skaisto Ciriša ezeru.

Daugavpils cietokšņa teritorijā esošajā Inženieru arsenāla ēkā tiek veidots tehnikas un industriālā dizaina muzejs. Arī pati Inženieru arsenāla ēka ir uzskatāma par vērtīgu kultūras pieminekli ar augstu autentiskuma pakāpi. Ir plānots atjaunot ēkas kāpņu telpu arhitektoniskos risinājumus, saglabājot logu un durvju aiļu vēsturiskā aizpildījuma daudzveidību.

Daugavas laivinieku iecienītajā Daugavpils novada Slutišķu sādžā, kur projekta ietvaros ir paredzēts izveidot radošās darbnīcas un vecticībnieku kultūras mantojuma centru, notiek pirmā posma darbi pie atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana.

Sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Krāslavas pils kompleksa staļļu ēkā pašlaik ir pabeigti “Amatu mājas” renovācijas darbi. Vienlaicīgi turpinās ekspozīcijas “Pi vīna golda” izveide un darbs pie gleznotāja V. Zlidņa piemiņas istabas iekārtošanas. Tāpat arī ir plānots, ka bijušajās staļļu ēkās nākotnē apmeklētājiem tiks dota iespēja nogaršot reģionam raksturīgo kulināro mantojumu.

14. gadsimta Ludzas pilsdrupās, kurās projekta ietvaros ir paredzēts veikt gājēju tilta un skatu platformas izbūvi, pašlaik tiek veikta drupu arheoloģiskā un ģeotehniskā izpēte, kā arī atsegto mūru konservācijas darbi. Pēc sagatavošanas darbu pabeigšanas, pilsdrupās ir paredzēts nodrošināt tematiskas ekskursijas gida pavadībā.

Vislielākās pārmaiņas sagaida Preiļu pili, kas projekta ietvaros tiks pie jauniem logiem, durvīm, ārsienām un jumta – visiem priekšnosacījumiem, kas ir nepieciešami, lai nākotnē Preiļu pilī varētu piedāvāt ekskursija gida pavadībā, radošās darbnīcas un dažādas meistarklases.

Paredzamais projekta īstenošanas termiņš: līdz 2020.gada 22. martam.

No projekta kopējiem izdevumiem, kas sastāda 6 454 208 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 695 000 eiro.

 

Avots: Aglonas bazilika

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv