Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latgales kultūras programmas projektu konkurss

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Latgales kultūras  programmas projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) valsts a/s „Latvijas valsts meži” finansētās mērķprogrammas ietvaros projektu realizēšanai  laika posmā no 2013. gada aprīļa līdz 2014. gada janvārim.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013 .gada  9. aprīlis, līdz plkst. 16:0

Projektu pieteikumi jāiesniedz LRAA birojā personīgi (Saules ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir 2013.gada 4.aprīlis) uz adresi Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteikumi ir jāiesniedz arī elektroniski (vēlams konvertētu PDF ar visiem pielikumiem), nosūtot uz e-pasta adresi iveta.mukane@latgale.lv.

LKP_nolikums_2013   LKP_pieteikuma veidlapa_2013

Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami LRAA  birojā un interneta mājas lapā  www.latgale.lv, kā  arī VKKF mājas lapā www.vkkf.lv.   Skaidrojumus par konkursu un nolikumu sniedz  programmas vadītāja Daugavpilī Saules ielā 15, darba dienās no 10.00 – 14.00,  iepriekš piesakoties pa tālr. 654 28111.

Informatīvie  semināri par projektu konkursu notiks:

12.martā plkst.11.00 Daugavpils rajona kultūras namā „Vārpa”, Daugavpilī, Dobeles ielā 30, 1.st.zālē;

13.martā plkst.11.00 Rēzeknes domes biznesa centra zālē,  Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē.

Uzziņas par  semināru  ES struktūrfondu informācijas centrā  - 654 23801,  654 23802

Aģentūras direktors  M. Bozovičs

I.Mukāne, 654 28111