Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latgales misija – atskaņas arī Aglonā

Pavisam nesen, 23. un 24.novembrī, Daugavpilī notika Latgales jauniešu forums „Par jauniešiem reģionos: Latgales misija”, kurā piedalījās arī Aglonas novada pārstāvji. Kopā ar jaunatnes lietu speciālistu Raimondu Vilciņu uz šo aizraujošo piedzīvojumu devās 7 jaunieši no Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas – Laura Arnicāne, Zanda Meldere, Laura Zārberga, Diāna Pēterāne., Elizabete Gražule, Sandra Tarvide, Ignats Makejevs, kā arī Šķeltovas pamatskolas skolotāja un mazpulku vadītāja Ludmila Kormiļceva.

Šo divu dienu laikā visu dalībnieku kopīgais uzdevums bija rast risinājumus efektīvākai pašvaldību, NVO un jauniešu savstarpējai sadarbībai. Risinājumi tika meklēti gan ļoti klasiskos veidos, gan arī ar neformālām metodēm. Mēs intensīvi strādājām gan grupās, gan pāros, gan komandās. Mums bija iespēja iepazīties ar vairāku novadu labās prakses piemēriem darbā ar jauniešiem, īpaši akcentējot brīvprātīgā darba nozīmi jauniešu ikdienā. Tāpat tika dota iespēja pašiem praksē izmēģināt, cik viegli vai grūti ir sadarboties komandā un saglabāt vienotību darba procesā. Darbojoties grupās un komandās mēs iepazināmies ar daudziem interesantiem jauniešiem, ar kuriem noteikti sadarbosimies turpmāk, lai padarītu interesantāku dzīvi jauniešiem Aglonas novadā.

Viens no aizraujošākajiem mirkļiem foruma laikā bija pašu dalībnieku izveidotais iestudējums par to, kā jaunieši attīsta reģionu. Ne mazāk aizraujoša darbošanās noritēja aktivitātē „Tu un es – apmaināmies vietām”, kuras laikā mums bija iespēja iejusties to personāžu lomās, kuri ikdienā pieņem lēmumus, kas saistīti ar jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Forumā ikviens no mums guva neaizmirstamus piedzīvojumus un tumšajās rudens dienās guvām lielu devu pozitīvisma un entuziasma, lai ziemas laikā varētu darboties katrs savā pašvaldībā jauniešu interešu un iniciatīvu veicināšanā un atbalstīšanā.

Mūsu – Aglonas novadnieku – klātbūtne šajā forumā norāda, ka Aglonas novadā ir varoši un aktīvi jaunieši un jauniešu darbinieki, kas gatavi būt par Aglonas novada jauniešu misionāriem, lai kopīgā darbā ierautu arī tos jauniešus, kuriem trūkst atbalsta savu ideju īstenošanai.

Dārgie Aglonas novada jaunieši, ja kādam no jums ir kāda ideja vai iecere, kuras īstenošanai nepieciešams atbalsts vai iedrošinājums , tad nebīsties, neliec sveci zem pūra, bet droši sazinies ar kādu no mums, un kopā mums izdosies!

Raimonds Vilciņš

Aglonas novada Jaunatnes lietu speciālists