Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latgales pašvaldības piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Kurzemē un Zemgalē 25. jūnijs, 2018

2018. gada 12. – 13. jūnijā un 19. – 20. jūnijā Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji viesojās Jelgavas un Liepājas pašvaldībās un to iestādēs. Pieredzes apmaiņā piedalījās Aglonas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu novada pašvaldības un Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvji.
Pasākumu mērķis bija stiprināt starpreģionu sadarbību un iepazīt Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu un pašvaldību pieredzi efektīvākā pārvaldības darba nodrošināšanā, pielietojot LEAN vadības sistēmas pamatprincipus un metodes.

Lai uzzinātu, kā LEAN vadības sistēma tiek realizēta praktiski, dalībnieki apmeklēja Jelgavas tipogrāfiju, kurā tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs Māris Matrevics un grāmatvede Inese Survila iepazīstināja ar tipogrāfijas darbību un jaunievedumiem uzņēmuma darba organizēšanā pēc LEAN sistēmas ieviešanas. Ar aktuālajiem Zemgales reģiona projektiem iepazīstināja Zemgales plānošanas reģiona darbinieki – uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš, projektu vadītāja Anna Builo -Hoļme, attīstības nodaļas vadītāja Dace Vilmane un sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītāja Alda Ērmane. Par Jelgavas kultūras un tūrisma notikumiem stāstīja Jelgavas kultūras pārvaldes darbinieki, savukārt Jelgavu kā “viedo pilsētu” prezentēja Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gints Reinsons, uzsverot sasaisti starp informācijas tehnoloģijām un pilsētas pārvaldību.

Plašāks norises apraksts un fotoieskats pieejams šeit.

Pasākumu kalendārs

Informāciju iesūtīja:
Zane Egle
Latgales plānošanas reģiona
Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas
Projekta vadītāja
Tālr. 65423801
www.lpr.gov.lv