Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde Aglonā

    5. februārī Aglonas novada domē norisinājās Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes izbraukuma sēde.

Sēdi, kuru vadīja attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele,  piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un ministrijas pārstāvji, LR 12.Saeimas deputāts Aldis Adamovičs , deputāta palīgs Janīna Kursīte, Latvijas Tirdzniecības  un rūpniecības kameras padomes pārstāvji, AS Citadele banka, AS SEB banka un AS Swedbank pārstāvji, Latgales plānošanas reģiona pārstāvji, Latgales novadu pašvaldību vadītāji un Aglonas novada pašvaldības vadība un speciālisti. Sēdes darba kārtībā tika apspriesti dažādi jautājumi:

  • par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un komercbanku aktivitātēm uzņēmējdarbības attīstības  veicināšanai Latgales reģionā,
  • par aktualizētās Latgales programmas 2010.-2017. gadam pielikuma “Projekti Latgalē  un Alūksnes novadā” apstiprināšanu,
  • par Latgales plānošanas reģiona Darba plāna 2016. gadam projektu “Vienošanās ar VARAM par valsts budžeta dotācijas izlietojumu” ietvaros,
  • par Latgales plānošanas reģiona budžetu 2016. gadam,
  • par Latgales plānošanas reģiona  un Kultūras ministrijas deleģēšanas līguma “Par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā” projektu un citi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards informēja pašvaldības par jau drīzumā pieejamo Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu projektiem, kuru mērķis ir uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana un kas tiks realizēti Latgalē un Alūksnē.
Sēdes laikā notika viedokļu apmaiņa un diskusijas par nosacījumiem veiksmīgai ES fondu apguves nodrošināšanai Latgales reģionā līdz 2020.gadam.
K.Gerhards uzsvēra, ka 2015. gada sākumā valdībā tika apstiprināts Rīcības plāns Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam. Tajā ietverti pasākumi, kuru īstenošana veicinās nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti Latgales reģionā.
Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām un Alūksnes novada pašvaldībai paredzēts ES fondu finansējums 52 miljonu eiro apmērā. Atbalsts paredzēts pilsētvides, rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanai. Jau šogad tiks uzsākta projektu īstenošana. Šāda veida atbalsts ir būtisks, lai noturētu esošos iedzīvotājus un veicinātu aizbraukušo iedzīvotāju atgriešanos, piedāvājot tiem labi atalgoto darbavietu uz vietas.  Foto: Jānis Daugavietis, Latgales plānošanas reģions.  FOTOGALERIJA.

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv