Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra infodiena

2012. gada 29.maijā infodiena un individuālas konsultācijas par ES fondu atbalsta iespējām uzņēmējiem.

Pasākuma norises vieta: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada kultūras centrs

Plānotais norises laiks: 10:00 – 13:00

Infodienas ietvaros plānots sniegt informāciju par:

- Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centra pakalpojumiem;

- biznesa inkubatora „Ideju viesnīca” pakalpojumiem uzņēmējiem;

- Hipotēku bankas atbalsta programmām uzņēmējiem;

- Latvijas investīciju un attīstības atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai;

- citiem atbalsta instrumentiem ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Lektori: Andris Kucins, Oskars Zuģickis – Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra speciālisti.

 

Papildus informācija un pieteikšanās:

Andris Kucins, Oskars Zuģickis – Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centra speciālisti

Tālr. – 65423801; mob.tel. 26599050