Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latgales plānošanas reģions iesaistās reemigrācijas pasākumos

Pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) jaunai politikas iniciatīvai, 2018. gadā Latvijā ir uzsākts pilotprojekts “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” , kura īstenošanā iesaistīti visi plānošanas reģioni.

Projekta galvenā prioritāte būs ģimenes ar bērniem, kuras noteiktā brīdī ir izvēles priekšā – atgriezties “mājās” vai iesakņoties uz dzīvi ārvalstīs, līdz ar bērnu skolas gaitu sākšanos. Tāpat prioritāte būs arī jaunieši. Zināma atbalsta politika tiks sniegta arī iekšzemes reemigrantiem, kas mainījuši savu dzīvesvietu no viena plānošanas reģiona uz citu, taču plāno atgriezties sākotnējā dzīves vietā kā patstāvīgajā dzīves vietā. Tiesa, noteikti vairāki novadi, uz kuriem šī iniciatīva neattiecas, lielākoties Pierīgas teritorijās.

Katrā no reģioniem februārī darbu uzsāka reģionālais koordinators, kura galvenais uzdevums būs sazinoties ar konkrētām personām, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt to vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus kā jautājumus risināt. Latgalē šo pienākumu veiks Astrīda Leščinska.

Balstoties uz iepriekš veikto pētījumu, reemigrācijas piltoprojekta īstenošanai tika noteiktas 10 pašvaldības: Daugavpils pilsēta, Tukuma novads, Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Neretas novads, Saldus novads, Skrundas novads, Gulbenes novads un Smiltenes novads, kuras  sadarbībā ar plānošanas reģionu koordinatoriem nodrošinās praktisku atbalstu potenciālajiem reemigrantiem*.

Lai sazinātos ar Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku , aicinām zvanīt pa tālruni: 65423801 vai sūtīt e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv. Ir izveidota arī Facebook lapa “Es atgriežos Latgalē!”, kur pieejama dažāda veida informācija par iespējām Latgalē.https://www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/

 

Pilotprojekts ir vērsts uz konkrētu cilvēku reālām vajadzībām nevis balstīts aptuvenos pieņēmumos par to, kas šos cilvēkus varētu, iespējams, kavēt, lai atgrieztos. Papildus izstrādāta arī reemigrantu atbalsta programma uzņēmējdarbības un personiskā biznesa uzsākšanai pēc atgriešanās savā iepriekšējā dzīvesvietā reģionos. Šobrīd plānots, ka katrā no reģioniem varēs atbalstīt 4 projektus, kuriem maksimālais finansējums būtu 9000 eiro apmērā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir uzdots īstenot prioritāro pasākumu 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai “Reģionālās reemigrācijas koordinators”” saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 3. maija rīkojuma Nr. 275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pasākumu Nr. 93.5. “Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā, nodrošināsim ciešākas saites ar Latviju un mērķorientētu valsts atbalsta politiku atgriešanās īstenošanai” un Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra sēdes protokola Nr. 45 53. § devīto punktu.

*”Reemigrants” – persona, kas atgriežas valstī, no kuras tā emigrējusi. Reemigrācijas koordinators ir atbalsta persona, kura uzrunā aizbraukušos Latvijas iedzīvotājus un piedāvā atgriezties dzimtenē, sagatavojot individuālu atgriešanās plānu.

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv