Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latgales plānošanas reģions izsaka pateicību 66 absolventiem no visām pašvaldībām

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām turpina aizsākto tradīciju – labāko absolventu godināšanu. Arī šogad tiks pasniegti pateicības raksti absolventiem. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, novērtējot jauniešu ieguldīto darbu un laiku, lai piedalīties dažādos pasākumos un ar to popularizētu Latgali, izteicis pateicību 66 reģiona profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, ģimnāziju un koledžu absolventiem.

Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē tiks pasniegti:

Aglonas novada Aglonas vidusskolas absolventiem: Andrim Gžibovskim, Viktorijai Mežiniecei, Alisei Ivbulei, Sandim Girsam;

Baltinavas novada Baltinavas vidusskolas absolventiem: Airitai Ločmelei, Līnai Pundurei, Agritai Luīzei Kušnirei;

Balvu novada Bērzpils vidusskolas absolventei Ivetai Škaparei, Tilžas vidusskolas absolventam Ilgmāram Naglim, Balvu Valsts ģimnāzijas absolventam Kristiānam Boktam, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas absolventei Laurai Garajai;

Ciblas novada Ciblas vidusskolas absolventiem: Andim Rimicānam, Rolandam Romanovskim;

Dagdas novada Dagdas vidusskolas absolventam Aigaram Volčenokam, Ezernieku vidusskolas absolventiem: Violetai Milasevičai, Veronikai Ostrovskai;

Daugavpils pilsētas Daugavpils Valsts ģimnāzijas absolventiem: Aleksandram Samsonovičam, Elzai Vagalei un Daugavpils 12. vidusskolas absolventam Renāram Leiskinam;

Daugavpils novada Vaboles vidusskolas absolventam Normundam Skrindam, Špoģu vidusskolas absolventēm: Irēnai Golovačai un Angelinai Šnitko;

Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas absolventei Līgai Buceniecei, Ilūkstes Raiņa vidusskolas absolventēm: Evai Evelīnai Repkovai un Elzai Timšānei;

Kārsavas novada Kārsavas vidusskolas absolventiem: Lainei Pontagai, Ivitai Korklai, Mārtiņam Laganovskim-Veseram un Malnavas koledžas absolventiem: Kitijai Ivulānei, Laurim Lipskim, Zarai Suhovskajai;

Krāslavas novada Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolventiem: Aleksejam Karolam, Natālijai Kuzminai un Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventiem: Alisei Samsonovičai, Raimondam Gorenko;

Līvānu novada Līvānu 1. vidusskolas absolventei Dagnijai Butlerei, Līvānu 2. vidusskolas absolventei Diānai Spilai un Rudzātu vidusskolas absolventam Dāvidam Rubenam;

Ludzas novada Ludzas pilsētas ģimnāzijas absolventiem: Georgijam Dobriņinam, Ilzei Upeniecei un Ludzas 2. vidusskolas Vladislavam Masļakovam;

Preiļu novada Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventei Ilgai Kivleniecei un Preiļu 2. vidusskolas absolventei Žanetei Litavniekai;

Rēzeknes pilsētas Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas absolventēm: Elizabetei Rupajai, Justīnei Puriņai un Rēzeknes 6.vidusskolas absolventam Maksimam Bogdanovam,

Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas absolventēm: Ilzei  Verpakovskai, Ērikai Peļņai, Nautrēnu vidusskolas absolventam Kasparam Dortānam, Dricānu vidusskolas absolventam Gvigo Igaunim un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolventei Danielai Plasai;

Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas absolventēm: Jūlijai Vaivodei, Kristīnei Laizānei, Laurai Stabulniecei;

Rugāju novada Rugāju novada vidusskolas absolventiem: Dārtai Stivriņai, Vairim Štālam, Amandai Tāraudei;

Vārkavas novada Vārkavas vidusskola absolventiem: Mārim Ceplim, Sandim Rudzātam;

Viļakas novada Rekavas vidusskolas absolventam Nikam Cibulim;

Viļānu novada Viļānu vidusskolas absolventiem: Jūliāna Tamanei, Jeļizavetai Ņikonovai, Jurim Žirnovam

Zilupes novada Zilupes vidusskolas absolventiem: Gļebam Kovtuna, Dēvidam Bulim, Ivetai Kuzmikai.

Pateicības raksti jauniešiem tiks pasniegti izlaidumos visās Latgales pašvaldībās.

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv