Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijā vairāk nekā puse interneta lietotāju izmanto valsts e-pakalpojumus

 Ja valsts vai pašvaldības iestādes pakalpojums ir pieejams gan klātienē, gan elektroniski, arvien vairāk iedzīvotāju dod priekšroku e-pakalpojumiem – sešu mēnešu laikā izvēles pieaugums par labu e-videi ir 8%, sasniedzot 38%, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) jaunākā aptauja „Sabiedriskās domas izvērtējums par e-pakalpojumu pielietojumu”.

 „Kā atklāj pētījums, iedzīvotāji e-pakalpojumu apguvē kļūst drošāki – gan vairāk pieprasa konsultācijas e-pakalpojumu lietošanā, gan samazinās to skaits, kas turpina pakalpojumus saņemt klātienē, jo, viņuprāt, tā esot mazāka iespēja kļūdīties. Līdz ar attieksmes maiņu iedzīvotāji sāk aktīvāk sazināties ar valsti elektroniski, un, likumsakarīgi, ka aktualizējas arī tehniska rakstura jautājumi par e-pakalpojumu lietošanu, datorprasmēm, interneta pieejamību,” uzsver Arnis Daugulis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos.

Valsts e-pakalpojumi tuvojas privāto popularitātei
Lai arī jebkādu e-pakalpojumu, tostarp privātā sektora, izmantošanā salīdzinājumā ar iepriekšējo mērījumu nav novērojamas izmaiņas – tos izmanto 72% aptaujāto, 2015. gadā pirmajā pusē strauju izaugsmi demonstrē tieši valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmantošana – pusgada laikā to iedzīvotāju vidū, kas izmanto jebkādus e-pakalpojumus, valsts un pašvaldību e-pakalpojumus izmantojuši par 7% vairāk kā iepriekšējā periodā, sasniedzot 60%. Savukārt arī to aptaujāto vidū, kas joprojām izvēlas pakalpojumus saņemt klātienē, novērojamas izmaiņas – lai gan par 6% mazinājušās bailes kļūdīties (sasniedzot 77%), par 13,7% audzis viedoklis „tā esmu pieradis darīt” (47%), bet katrs piektais domā, ka pietiekami labi neprot rīkoties ar datoru (22%) vai „e-pakalpojumi ir sarežģīti” (20%).

Aicina prasīt padomu e-pakalpojumu apguvē
Pieaugot tendencei valsts un pašvaldību pakalpojumus lietot elektroniski, arvien vairāk aptaujāto (radot pieaugumu par 7%) izmantojuši iespēju jautāt valsts un pašvaldības iestāžu palīdzību un konsultācijas e-pakalpojumu apguvē. „Tā kā praktiska palīdzība un iedrošinājums ir efektīvākais risinājums ieradumu maiņai, aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus arī turpmāk jautāt padomu iestāžu darbiniekiem e-pakalpojumu apguvē. Turklāt konsultācijas pieejamas gan klātienē, gan attālināti – ar telefona, e-pasta, sociālo tīklu starpniecību,” palīdzības iespējas aktualizē A. Daugulis. „Tieši iedzīvotāji ar savu pieprasījumu saņemt e-pakalpojumu konsultācijas sekmē to attīstību. Jo aktīvāk tos lietos un sniegs mums savu vērtējumu par e-pakalpojumiem un darbinieku atsaucību, konsultējot to lietošanā, jo labākus un lietotājam draudzīgākus risinājumus varēsim attīstīt.”

Valsts ir internetā!
Portāla www.latvija.lv „ē!” sadaļā ir pieejams katalogs ar vairāk nekā 260 valsts un pašvaldības iestāžu e-pakalpojumiem. Vienkāršākai saziņai ar valsti, kampaņas „Valsts ir internetā” īstenotāji aicina paturēt prātā divus principus:

  • pirms apmeklē iestādi klātienē, pārbaudi, vai pakalpojums ir pieejams elektroniski,
  • šaubu vai neskaidrību gadījumā nebaidies jautāt padomu iestādei.

Publiskajās bibliotēkās ir nodrošināts bezmaksas internets, un datori ir sagatavoti e-paraksta lietošanai, kā arī nepieciešamības gadījumā var lūgt padomu darbiniekiem.
VARAM sadarbībā ar SIA „Aptauju Centrs” divas reizes gadā veic aptauju „Sabiedriskās domas izvērtējums par e-pakalpojumu pielietojumu”. Jaunākā aptauja ir veikta 2015. gada vasarā, tiešajās intervijās visā Latvijā piedaloties 1000 respondentiem vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Ar visu pētījumu un datiem VARAM tīmekļa vietnes sadaļā E-pārvalde, apakšsadaļā Pētījumi http://ej.uz/ePetijums.

 Turpinās valsts e-pakalpojumu lietošanas pieaugums

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv