Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas – Baltkrievijas vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

1.decembrī uzsākta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanas piemērošanu. Minētās vienošanās mērķis  ir radīt nepieciešamos nosacījumus ērtākai Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju ceļošanai, veicināt personīgos kontaktus, sekmēt savstarpējo sociālo un kultūras apmaiņu, kā arī reģionālo sadarbību.

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības instrukciju „Par kārtību, kādā Aglonas novada pašvaldībā tiek sastādīti pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksti” (instrukcija),  Aglonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstus sastāda šādas pašvaldības iestādes:

Aglonas pagasta administratīvajā teritorijā – Aglonas novada domes administrācija;

Grāveru pagasta administratīvajā teritorijā – Grāveru pagasta pārvalde;

Kastuļinas pagasta administratīvajā teritorijā – Kastuļinas pagasta pārvalde;

Šķeltovas pagasta administratīvajā teritorijā – Šķeltovas pagasta pārvalde.

Saskaņā ar vienošanos pierobežas iedzīvotāji turpmāk robežu varēs šķērsot ar derīgu ceļošanas dokumentu un vietējās pierobežas satiksmes atļauju.

Minēto atļauju izsniegšanu pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ir paredzēts uzsākt 2012.gada 1.februārī. Atļaujas izsniegs Latvijas konsulāts Vitebskā un Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī, pamatojoties uz pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastādīs pierobežas teritorijas vietējās pašvaldības. Maksa par atļaujām ir noteikta 20 eiro apmērā.

Lai apliecinātu šī projekta nozīmīgumu Latvijas un Baltkrievijas pusei, vienošanās piemērošanas uzsākšana notiek notu apmaiņas ceremonijā Vitebskā. Latvijas delegāciju vadīs Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mihails Popkovs, savukārt Baltkrievijas delegāciju – Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko.

Latvijas un Baltkrievijas vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu tika parakstīta 2010.gada 23.augustā Rīgā. Pagājušā gada beigās tā tika ratificēta abu pušu parlamentos. Savukārt 2011.gadā notika Latvijas un Baltkrievijas ekspertu konsultācijas, kurās tika pārrunāti un precizēti vienošanās piemērošanas jautājumi.

Jāatzīmē, ka no šīs vienošanās spēkā stāšanās datuma zaudē spēku Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par vienkāršotu vīzu izsniegšanas kārtību pierobežas iedzīvotājiem, kas tika parakstīta 2002.gada 27.novembrī. Vīzas, kas izsniegtas saskaņā ar minēto vienošanos, ir izmantojamas līdz to derīguma termiņa beigām.

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdībasVienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu – vienoshanaas .

Informācija par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanas nosacījumiem - Informacija par Vienosanos .

Dokumentu saraksts, kas Vienošanās ietvaros apliecina ieceļošanas mērķi pierobežas teritorijā – dok_saraksts .

Aglonas novada pašvaldības instrukcija „Par kārtību, kādā Aglonas novada pašvaldībā tiek sastādīti pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksti” - instrukcija  .

Iesniegums par personas iekļaušanu pierobežas teritorijas iedzīvotāju sarakstā -  iesniegums .