Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas dzimšanas diena ir klāt!

 Klāt pēdējais rudens mēnesis – novembris. Mēnesis, kurā mēs svinam mūsu valsts dzimšanas dienu. Sirsnīgi to gaidījām, gatavojāmies un svinējām. Gatavošanās svētkiem sākas jau laiciņu iepriekš. Bērnu mazie, čaklie pirkstiņi darināja valsts karogus, kopā ar vecākiem bērni rakstīja vēlējumus Latvijai, iepazina valsts simboliku un tradīcijas. Iestādes logi izrotāti ar sarkanbaltsarkanajiem Latvijas karogiem, arī telpas skaisti izrotātas un aizdegtas sveces iestādes teritorijā.
Ir prieks, ka, pateicoties čaklajām skolotajām, bērni zina, kādi ir Latvijas galvenie simboli. Paust savu mīlestību Latvijai bērni mācās dažādi – ar dziesmu, deju, dzejoli, zīmējumu vai rokdarbu.
Lai svētku noskaņa valda katrā sirsniņā!
Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas. Foto: V.Mihailova

Pirmsskolas  izglītības iestādes vadītāja Valentīna Mihailova

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv