Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas e-indekss ieguvis starptautisku sertifikātu

Latvijas e-indekss, kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Lattelecom un nozares ekspertu partnerības ikgadējs nacionāla mēroga valsts iestāžu un pašvaldību e-vides attīstības mērījums, Eiropas Publiskā sektora balvas pirmajā atlases kārtā 36 valstu 266 projektu konkurencē saņēmis Labākās prakses sertifikātu.


„Latvijas e-pārvaldes attīstība ir nepārtraukts process, kurā īpaši nozīmīgs ir lietotāju un ekspertu novērtējums. Iegūtā atzinība apstiprina, ka ejam pareizā virzienā un katra jaunradītā e-iespēja kļūst labāka, jo balstāmies iepriekš radīto e-pakalpojumu pieredzē. Latvijas e-indeksa mērījumi palīdz novērtēt valsts e-vidi un pašiem savu izaugsmi, dalīties zināšanās, turklāt stiprina publiskā un privātā sektora sadarbību. Mērķis visiem ir kopīgs – Latvijas iedzīvotājiem vienkārši un ērti lietojami e-pakalpojumi,” uzsver Arnis Daugulis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos.
„Latvijas e-indekss ļauj valsts iestādēm un pašvaldībām novērtēt, cik digitāli attīstīti ir to pakalpojumi un darbība kopumā, kā arī salīdzināt savu sniegumu ar citiem. Piemēram, pašvaldību aptaujā pērn piedalījās 116 no 119 pašvaldībām. Labās prakses apzināšana var kalpot par pamudinājumi uzlabojumiem, lai iedzīvotāji un uzņēmēji saņemtu kvalitatīvākus pakalpojumus e-vidē,” skaidro Latvijas pašvaldību e-indeksa darba grupas vadītāja un Lattelecom Biznesa klientu daļas direktore Elīna Abika.
Latvijas e-indekss sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši valsts iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, tādējādi rosinot pozitīvu sacensību un kļūstot par atbalstu e-vides attīstībā. Latvijas e-indekss pirmo reizi tika īstenots 2014. gadā, veicot divus mērījumus – valsts iestāžu un pašvaldību – e-vides novērtējumam.
Eiropas Publiskās administrācijas institūts (European Institute of Public Administration) kopš 2007. gada ik pārgadus organizē konkursu, lai piešķirtu Eiropas Publiskā sektora balvu (European Public Sector Award). 2015. gada konkursa tēma bija Publiskais sektors kā partneris labākai sabiedrībai un piedalīties varēja visu līmeņu publiskā sektora institūcijas. Pieteikumi tika vērtēti divās kategorijās:
1) Eiropas, nacionālais vai reģionālais līmenis – piedalījās 160 projekti, tostarp Latvijas e-indekss,
2) Vietējais līmenis–tika vērtēti 106 projekti.Konkursa žūrija vērtēja pieteikumu atbilstību šādiem kritērijiem: efektīva pārvaldība, jauns pakalpojumu sniegšanas veids, inovatīva zināšanu vadība un jaunas līderības pieejas, līdzsvarotas valsts finanses.
266 pieteikumu konkurencē Latvijas e-indekss ir viens no 64 projektiem, kas saņēma Labākās prakses sertifikātu un pretendē uz balvām konkursa finālā. No 2015. gada jūlija līdz septembrim norisināsies konkursa otrā kārta, kurā noteiks uzvarētājus trīs kategorijās: Eiropas, nacionālā vai reģionālā līmeņa labākais projekts,Vietējā līmeņa labākais projekts, Labākais projekts, kas ir orientēts uz starpresoru sadarbību un pārrobežu perspektīvu. Uzvarētāju apbalvošana notiks šī gada novembrī Māstrihtā, Nīderlandē.
Uzziņai:
www.eindekss.lv – par Latvijas e-indekss
www.eipa.eu – par Eiropas Publiskās administrācijas institūtu
www.epsa2015.eu – par Eiropas Publiskā sektora balvu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno e-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu „Valsts ir internetā” ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, un mudinātu sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti. Informācija par e-pakalpojumiem pieejama www.latvija.lv.
Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu.

informāciju iesniedza: Elīna Kalniņa, Kampaņas „Valsts ir internetā” koordinatore. T. 22018527, e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv