Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali

Fotokonkursu „Latvijas fotogrāfi atklāj Latgali” pagājušā gada sākumā izsludināja Preiļu novada dome un Latgales fotogrāfu biedrība. Aicinājumam fotogrāfijās iemūžināt Latgali atsaucās 36 autori gan no Latgales novadiem, gan arī no Rīgas, Ogres, Lielvārdes, Krustpils novada un Madonas novada. Kopumā konkursam tika iesniegti 218 fotoattēli, kas veidoti gan melnbaltajā, gan krāsu fotogrāfijā. Konkursa darbus izvērtēja un laureātus nominācijās „Cilvēks”, „Daba” un „Notikumi” noteica žūrijas komisija, kurā darbojās Latvijā pazīstami cilvēki: foto vēsturnieks Pēteris Korsaks, Saeimas deputāte, Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte – Pakule, politiķis, bijušais kinorežisors un kino darbinieks Rihards Pīks, gleznotājs, Rēzeknes Augstskolas asociētais profesors Vladislavs Paurs.
Nominācijā „Notikums” konkursa žūrija piešķīra tikai veicināšanas balvu, kuru saņēma Gunārs Vilcāns (Preiļi) par darbu „Krustaceļš”. Nominācijā „Cilvēks” tika piešķirtas divas veicināšanas balvas: Aleksandram Lebedam (Rēzekne) par darbu „Pirms grēksūdzes” un Anitai Sakai (Lielvārde) par darbu darbs „Vienu minūtīti”. Šajā nominācijā 3. vieta Jurim Laizānam (Rēzekne) par darbu „Melnās pirts gars”, 2. vieta Aleksandram Lebedam (Rēzekne) par darbu „Esmu liels”, bet 1. vieta Ingai Ivanovai Karavai (Rēzekne) par darbiem „Tā paiet dzīve”, „Pavasara plūdi Rēzeknē”, „Agrs rīts”, „Tik un tā vējš aiznesīs” un „Gandarījums” kā vienotu darbu sēriju. Nominācijā „Daba” veicināšanas balva tika piešķirta Česlavam Mazulim (Līvāni) par darbu „Gubas”. Šajā nominācijā 3.vieta Ingai Ivanovai Karavai (Rēzekne) par darbu „Ēnu melodijas klusumā” un Antonam Vogulim (Riebiņu novads) par darbu „Mēnesnīca”, 2.vieta Mārim Grunskim (Daugavpils) par darbu „Iedegt gaismu cietokšņa kazemātos”, bet 1.vieta Jurim Laizānam (Rēzekne) par darbu „Apstājies laiks”. Konkursa laureāti saņēma gan diplomus, gan naudas balvas. Visi pārējie konkursa dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos konkursā un piemiņas balvas.
Fotokonkursa norisei un izstādes tapšanai līdzekļus piešķīra Preiļu novada dome, finansiāli pasākumu atbalstīja Daugavpils pilsētas dome, Vārkavas novada dome, Dagdas novada dome, Rēzeknes novada dome, Balvu novada dome, Rugāju novada dome, Riebiņu novada dome un Aglonas novada dome.
No 17. aprīļa līdz 30. aprīlim izstāde apskatāma arī Aglonas kultūras centrā, darbadienās no 9:00-17:00.