Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda projekta “Lemjam kopā” infodiena

2014. gada 11. jūnijā Preiļu nevalstisko organizāciju centrā, Kooperatīva ielā 6, Preiļos risināsies informācijas diena par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

Informācijas dienas kārtību skatīt šeit: Info dienu programma

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv