Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latvijas novadu dārgumi Priežmalas pamatskolas audzēkņu darbos

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Latvijas Okupācijas muzejs izsludināja konkursu „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi,” kuram pieteicās arī Priežmalas pamatskolas 9. klases skolniece Karīna Butlere un 7. klases skolēns Vladislavs Stivriņš.


Karīna izvēlējās iepazīstināt ar sava pagasta (Pušas) svēpētās jeb melnās keramikas vecmeistaru Ādamu Kāpostiņu (1905 – 1987), kurš gandrīz gadsimta garumā neatlaidīgi darinājis dažādus saimniecības traukus, savdabīgas bārdainā vīra krūzes, kuru virsmas papildinājis ar tekstiem gan krievu un latgaliešu, gan poļu un latviešu valodā, kā arī veidojis svilpauniekus un sīkplastikas figūriņas. Ā. Kāpostiņš ornamentu uz traukiem veidojis ar brīvu roku, tāpēc tas piešķir viņa darinājumiem neatkārtojamību, jo atdarināt to nav iespējams.
Lai iegūtu informāciju par ievērojamo Latgales podnieku, Karīna apmeklēja gan vietējo Pušas muzeju, gan pierakstīja keramiķa laikabiedru atmiņu stāstījumu, kā arī izpētīja grāmatu materiālus un interneta resursus par podniecību Latgalē. Iegūtos rezultātus Karīna apkopoja gan prezentācijas veidā, gan izveidojot mājas lapu (http://adams-kapostins.mozello.lv/biografija/).
Toties Vladislavs veidoja video par savu vecmammu Sofiju Stivriņu, kura ar neatlaidīgu, pašaizliedzīgu darbu ir pierādījusi, ka arī laukos var dzīvot, strādāt un labi nopelnīt. Sofija Stivriņa jau daudzu gadu garumā strādā lauksaimniecībā, attīsta uzņēmējdarbību Aglonas novada Kastuļinas pagastā, nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, realizē ES projektus, pateicoties kuriem tiek iegādāta moderna lauksaimniecības tehnika, iekārtotas graudu kaltes un liellopu novietnes. Pašreiz Sofija ar dēliem un vedeklām apsaimnieko 3000 ha zemes, saimniecībā ir 400 liellopu ganāmpulks.
Video materiālā (https://www.youtube.com/watch?v=OKBhGz0dJBk&t=117s) Vladislavs iepazīstina ar vecmāmiņas skolas un darba gaitām, parāda viņas lielo mīlestību uz zemi, sakoptiem un apstrādātiem laukiem un tīrumiem, mājdzīvniekiem, dabas skaistumu un burvīgumu. Sofija ir cilvēks, kas prot ne tikai ieraudzīt, saskatīt un saklausīt, bet arī radīt, attīstīt un pilnveidot skaisto visapkārt.
Vladislavs un Karīna ir iepazīstinājuši Priežmalas pamatskolas skolēnus un darbiniekus ar diviem lieliskiem cilvēkiem, izciliem darba darītājiem un amata veicējiem, sava novada un Latvijas patriotiem: Sofiju Stivriņu un Ādamu Kāpostiņu.
Gan Karīnas, gan Vladislava darbs tika atzinīgi novērtēts un godam saņemti pateicības un atzinības raksti.
Paldies Karīnai un Vladislavam par ieguldīto darbu savu tuvinieku, novadnieku apzināšanā un popularizēšanā!
Paldies vecākajam arhaiski mākslinieciskās podniecības pārstāvim Latgalē Ādamam Kāpostiņam par svēpētā keramikas noslēpumiem un nākamajām paaudzēm atstāto mantojumu!
Paldies Aglonas novada Kastuļinas pagasta lauku uzņēmējai Sofijai Stivriņai par neatlaidīgo un pašaizliedzīgo darbu lauksaimniecībā, lauku dzīvesveida popularizēšanu un lauksaimniecības zināšanu un pieredzes nodošanu bērniem un mazbērniem!

Informāciju iesniedza: Anna Abuže, Priežmalas pamatskolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv