Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongress

15.maijā Aglonas novada  domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 26.kongresā, kas notika Smiltenē.

Kongresā tika diskutēts par pašvaldību darba aktualitātēm un nostāju būtiskos šīs jomas jautājumos. Kongresā kā viesi piedalījās Valsts prezidents Andris Bērziņš, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kultūras ministre Dace Melbārde, kā arī Saeimas deputāti.

Uzrunā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra, ka lemjot par reģionu attīstību un dažādiem pašvaldību darbu ietekmējošiem jautājumiem, ir jāsaprot, ka pašvaldību būtība ir dažādība un ir vajadzīgi daudzveidīgi risinājumi – specifiski katrai teritorijai un tās resursiem. Kongresā bija pārstāvētas 118 Latvijas pašvaldības. Kongress turpinājās visu dienu un nobeigumā tika pieņemtas rezolūcijas par izglītības finansēšanas reformu, skolu tīklu, pašvaldību iespēju iesaistīties komercdarbībā. Sīkāk par pieņemtajām rezolūcijām lasiet:   rezolucijas.

Avots: Latvijas Pašvaldību savienība

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv