Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latvijas Sarkanā krusta palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām personām

Aglonas novada Sociālais dienests saņēma humāno palīdzību no Latvijas Sarkanā krusta, kas paredzēta Aglonas novada trūcīgām, maznodrošinātām personām.

Palīdzību var saņemt trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, uzrādot derīgu izziņu par atbilstību statusam. Jūlijā tika izsniegta palīdzība Aglonas, Grāveru un Šķeltovas pagastu iedzīvotājiem. Savukārt 3. augustā no plkst. 9.00 – 15.00  Kastuļinas pagasta pārvaldes telpās (Ilzes iela 19, Priežmale) varēs saņemt humāno palīdzību Kastuļinas iedzīvotāji, kas atbilst trūcīgo un maznodrošināto personu statusam.

Avots: Aglonas novada Sociālais dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv