Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Latvijas skolu reitings 2015

Ata Kronvalda fonds ir publicējis „Latvijas skolu reitingu 2015” darbā ar talantīgajiem skolēniem.   Ceļojošās  balvas  „Lielā Pūce” un “Mazā Pūce” pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs. Balvas mērķis ir paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu, kā arī palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar skolēniem, kuriem ir radošas spējas un tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Konkurss notiek neklātienē kopš 1988./1989.mācību gada. Skolu kolektīvi atkarībā no 10.-12. klašu skolēnu skaita tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās (lielās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs vismaz 100, mazās skolas – skolēnu skaits 10.-12. klasēs mazāks par 100). Konkursā balles aprēķina pēc katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā zinātniskās konferencēs, mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un citos zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī iepriekšējā gada Starptautiskajās olimpiādēs. Priecājamies, ka 20 labāko izglītības iestāžu sarakstā „Mazo skolu” grupā 4.vietu ieņem Aglonas vidusskola (31,00).  Pirmajā vietā  ierindojās Daugavpils Saskaņas pamatskola, kas ieguvusi 52,67 punktus. Otrajā vietā Daugavpils  13. vidusskola (33,75)  un trešajā vietā –  Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola  (31,25 punkti).  Skolu reitings 2015

Avots: www.skolureitings.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv