Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latvijas toņi un pustoņi

Saturs atjaunots: 3.05.2017.

No 4. līdz 11. aprīlim Aglonas BJBLPC „Strops” bija apskatāma Aglonas novada izglītības iestāžu dalībnieku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes – konkursa „Latvijas toņi un pustoņi” zīmējumi un vizuāli plastiskās mākslas darbi.

Šogad konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt sava novada vides, dabas, kultūras un vēstures objektus; valodas īpatnības mūsdienās, rakstu zīmes, sabiedrības problēmas, kā arī attēlot nākotnes vīzijas par Latviju. Konkursam tika iesniegti un bija apskatāmi 17 bērnu darbi no Priežmalas pamatskolas, Aglonas Katoļu ģimnāzijas un Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas.
Konkursa – izstādes otrajai kārtai, kas notika Preiļu 1. pamatskolā, tika izvirzīti 9 darbi no Priežmalas pamatskolas – Amandas Reščenko, Jūlijas Murānes, Lauras Bogdanovas, Karīnas Butleres, Elmāra Stivriņa, Jūlijas Bogdanovičas darbi (skolotāja Anita Reščenko), Aglonas Katoļu ģimnāzijas – Juliannas Stremjanovas, Marijas Magdalēnas Šēras, Dāvida Stremjanova kopdarbs (skolotāja Inga Gribuška), Grāveru pamatskolas – Angelinas Antonovas un Anastasijas Skorodihinas darbi (skolotāja Larisa Kizjalo).  28. aprīlī Preiļu Kultūras namā notika konkursa „Latvijas toņi un pustoņi” noslēguma pasākums un jauno mākslinieku apbalvošana.
Priecājamies kopā ar mūsu novada audzēkni Angelinu Antonovu, kuras darbs tika novērtēts ar 3. pakāpes diplomu.
Izsakām lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, žūrijas komisijai, kā arī pedagogiem par neatlaidību un nenovērtējamo darbu!

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska,  BJBLPC „Strops” audzinātāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv