Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latvijas Universitātē atvērta un studentus uzņems Baltijā unikāla inženierzinātņu programma

Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) atvērusi un ziemas uzņemšanā studētgribētājiem piedāvās jaunu un Baltijā unikālu profesionālā bakalaura studiju programmu “Industriālās inženierijas vadība”. Pašmāju jauniešiem būs iespēja pretendēt uz 15 LU finansētām studiju vietām, bet programmā studēt būs iespējams gan latviešu, gan angļu valodā.


No jauna izstrādātā un licencētā studiju programma piedāvās iespēju pēc četru gadu sekmīgām pilna laika klātienes studijām iegūt profesionālā bakalaura grādu industriālās inženierijas vadībā un profesionālo kvalifikāciju – sistēmu vadības inženieris. Studiju programmas izveidotājs un vadītājs ir Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis, bet atbildīgā par studiju procesa organizāciju Mg. Inese Vilcāne.
“Pateicoties jaunajai programmai, pirmo reizi Latvijas Universitātē studentiem būs iespēja iegūt inženiera grādu un kvalifikāciju. Programmas mērķis ir dot iespēju jauniešiem iegūt starptautiski konkurētspējīgu izglītību un sagatavot augsti kvalificētus sistēmu vadības inženierus, kuri spēs nodrošināt dažādu tautsaimniecības nozaru industriālās vides organizāciju, vadīt un attīstīt inženiertehniskās un rūpniecības sistēmas, izstrādāt mūsdienīgas pieejas jaunu produktu radīšanā,” uzsver H. Kaļķis.
Absolvējot profesionālo bakalaura studiju programmu “Industriālās inženierijas vadība”, absolventi varēs strādāt kā augstākā līmeņa vadītāji un sistēmu vadības inženieri jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļaus gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan arī vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības. Tirgus izpēte liecina, ka Latvijā un citur pasaulē trūkst augsti kvalificētu darbinieku ar inženiera kvalifikāciju, un nākotnē pieprasījums pēc šāda veida speciālistiem strauji pieaugs. Tāpēc studiju programmas absolventiem būs nodrošinātas ne tikai plašas darba, bet arī karjeras izaugsmes iespējas Latvijas un pasaules līmenī.
Programmā studiju kursus vadīs augsti kvalificēta, motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem būs iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Inženierzinātņu studiju kursu ietvaros studējošie gūst izpratni par sistēmu vadības principiem industriālajā inženierijā un praktiskās iemaņas ražošanas tehnisko procesu nodrošināšanā un pilnveidošanā. Savukārt vadības zinību studiju kursu apguve sniegs zināšanas par vadības principiem un cilvēkresursu vadību, uzņēmējdarbības organizēšanu, inovāciju un efektivitātes vadību, kā arī nepieciešamo ekonomisko aprēķinu veikšanu. Studējošie apgūst organizācijas darbības kvalitātes un efektivitātes principus, kas ietver arī LEAN (taupīgās vadības metodes) filozofiju un metodes, ar kurām strādā pasaulē vadošie industriālie uzņēmumi.
Lai iestātos programmā ir nepieciešama vidējā izglītība, bet konkursā tiks ņemtas vērā centralizētā eksāmena atzīmes matemātikā un angļu valodā. Pirmajā uzņemšanā piedāvājam iespēju uzsākt studijas par pazeminātu maksu – 2000 eiro gadā. Vairāk informācijas www.bizness.lu.lv
LU BVEF Ziemas uzņemšana septiņās studiju programmās noritēs no 2018. gada 2. līdz 24. janvārim. Interesenti dokumentus varēs iesniegt pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00-18.30, bet sestdienās no plkst. 10.00-14.00 Aspazijas bulvārī 5, Studiju centrā (312. telpa). Iestājpārbaudījumi notiks – 25. janvārī. Atbildīgās metodiķes – Laila Lisenko, Anita Rudāja un Ginta Rūzniece.

Par BVEF
BVEF ir viena no lielākajām LU fakultātēm un tajā 2017./2018. gadā studē vairāk nekā 2000 studentu, bet 1. kursā – 728. Fakultāte piedāvā reālajā uzņēmējdarbībā sakņotu augstāko izglītību, jo jau pašā studiju sākumā studentiem ir iespēja ne tikai apgūt lekciju kursus, bet arī sākt attīstīt un realizēt savu biznesa ideju Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatorā. Te katram ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, kā arī mentoru, nozaru profesionāļu un pieredzējušu uzņēmēju atbalsts. Tāpat fakultātē notiek regulāra nozares speciālistu iesaiste mācību procesā – vieslekcijas, vizītes uzņēmumos, studentu prakses, tiek īstenotas dažādas sadarbības formas ar uzņēmumiem.

Papildu informācija:Evija Ansonska, Mārketinga un komunikācijas vadītāja Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Mob. tālr.: +371 26011887, e-pasts: evija.ansonska@lu.lv

Informāciju iesniedza: Inese Vilcāce, Mg.da, lektore Studiju programmas “INDUSTRIĀLĀS INŽENIERIJAS VADĪBA” koordinātore T. 29346313

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv